Năm 2021, KKC ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 350 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2020.

Lợi nhuận giảm, Thành Thái (KKC) ngập tiền trong đầu tư chứng khoán
Lợi nhuận giảm, Thành Thái (KKC) ngập tiền trong đầu tư chứng khoán

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của KKC năm 2021 đạt gần 7 tỷ đồng, giảm 42% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 5,7 tỷ đồng, giảm 55%.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2021 ghi nhận mức âm tới gần 130 tỷ đồng, trong khi năm 2020 dương 37,4 tỷ đồng.

Trong năm 2021, công ty này dành khá nhiều tiền cho đầu tư tài chính, với con số đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 15,4 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên tới 144 tỷ đồng vào cuối năm.

Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh trong năm chủ yếu do công ty đã rót thêm khá nhiều tiền cho hoạt động đầu tư chứng khoán. Tính đến cuối năm 2021, KKC đang nắm giữ cổ phiếu tại doanh nghiệp niêm yết trên sàn, trong đó có 1 khoản đầu tư phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Trong những động thái của các cổ đông lớn gần đây của Thành Thái, hồi đầu năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn T&D Group đã hoàn thành xong việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu và theo đó, đã nắm giữ hơn 4 triệu cổ phiếu KKC.

Việc giao dịch của T&D Group được thực hiện thông qua mua thỏa thuận của các cổ đông khác trên sàn HNX./.