Thời gian DRH dự kiến cho phép nhà đầu tư chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 21/3/2022 đến 12/4/2022.

Lợi nhuận sụt giảm mạnh, DRH Holdings vẫn quyết tăng vốn gấp đôi
Lợi nhuận sụt giảm mạnh, DRH Holdings vẫn quyết mở rộng vốn gấp đôi
PHR: Lợi nhuận sụt giảm còn 1/3, dòng tiền kinh doanh âm Thaiholdings (THD): Lợi nhuận công ty mẹ tăng mạnh, nhưng hợp nhất giảm GVR: Lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 giảm 44%

Đây là thời gian thực hiện đăng ký và chuyển nhượng quyền mua liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng do doanh nghiệp này sắp thực hiện.

Cụ thể, DRH sẽ phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ của DRH dự kiến tăng từ 610 tỷ đồng lên 1.213 tỷ đồng.

Như vậy nếu đợt phát hành diễn ra đúng như dự kiến, DRH có thể thu về gần 724 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn, sử dụng 200 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. Số tiền còn lại cho bổ sung vốn lưu động.

Về số liệu kinh doanh, DRH Holdings vừa trải qua một năm kinh doanh sụt giảm mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt hơn 48 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 38% so với năm 2020.

Trong năm 2021, công ty chịu sự gia tăng mạnh của chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay. Theo đó, chi phí tài chính ghi nhận 54,3 tỷ đồng, tăng 123% so với năm trước; chi phí lãi vay là 50 tỷ đồng, tăng 145% so với 2020.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của DRH đạt 14 tỷ đồng, giảm mạnh 73% so với lợi nhuận năm 2020.

Với kết quả lợi nhuận sụt giảm, lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng giảm về mức khá khiêm tốn chỉ 208 đồng/mỗi cổ phiếu, so với 717 đồng/mỗi cổ phiếu năm ngoái.

Năm 2021, DRH Holdings ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 35,5 tỷ đồng, trước đó năm 2020 cũng âm 125 tỷ đồng.

DRH Holdings có tổng tài sản là 2.638 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 859 tỷ đồng. Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2021 là 1.778 tỷ đồng, theo đó tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là trên 2 lần./.