Theo báo cáo tài chính quý I/2024, Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific, mã ck: PVP) ghi nhận doanh thu thuần 373 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng gấp đôi lên mức 79 tỷ đồng.

'Lượng tiền' của PV Trans Pacific tăng vọt, dự kiến tăng vốn lên hơn 1.000 tỷ đồng
Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, cổ phiếu PVP tăng 4,29% và đóng cửa ở mức 15.800 đồng/cổ phiếu. Ảnh minh họa

Doanh thu tài chính ghi nhận 13 tỷ đồng, trong đó, lãi tiền gửi và cho vay chiếm 97% doanh thu tài chính. Trong kỳ, chi phí tài chính tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ lên 22 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi lên mức 11 tỷ đồng. Kết quả, PV Trans Pacific báo lãi giảm nhẹ 2% xuống còn 46 tỷ đồng.

Theo PV Trans Pacific, doanh thu quý I/2024 tăng so với quý I/2023 là do đội tàu của Pacific tiếp tục khai thác trên thị trường quốc tế với giá cước tốt. Ngược lại, lợi nhuận quý I giảm so với quý 1/2023 là do chi phí chênh lệch tỷ giá và doanh thu tài chính giảm nên đã ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty.

Kết thúc quý I, tổng tài sản của PV Trans Pacific đạt 2.660 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 4 lần lên 470 tỷ đồng. Ngoài ra, tài sản cố định cũng chiếm hơn 52% tổng tài sản của PV Trans Pacific, ở mức 1.382 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng nợ phải trả của PV Trans Pacific giảm 10% xuống còn 882 tỷ đồng, trong đó, nợ dài hạn là 524 tỷ đồng, chiếm 60% nợ phải trả.

Năm 2024, PV Trans Pacific đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 1.700 tỷ đồng và 176 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận.

Dự kiến sau khi giao dịch thành công, vốn điều lệ của PV Trans Pacific sẽ tăng từ 943 tỷ đồng lên 1.037 tỷ đồng.

Ngoài ra, PV Trans Pacific dự kiến phát hành hơn 9,4 triệu cổ phiếu PVP, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 94 tỷ đồng. Tỷ lệ thực quyền là 10:01 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến quý II/2024.