Ngoài chính sách miễn, giảm thuế, liên quan đến việc gia hạn thuế, Bộ Tài chính cho biết, quy mô dự kiến khi xây dựng chính sách là 135 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11/2022, ngành Thuế đã gia hạn các loại thuế ước khoảng 105,9 nghìn tỷ đồng (khoảng 78,4% số dự kiến). Trong đó: Gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP khoảng 96,3 nghìn tỷ đồng (trong đó số được gia hạn đã nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 76,33 nghìn tỷ đồng). Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng.

Điều hành xăng dầu: Biện pháp, công cụ đều trong tay Bộ Công thương
Giảm thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng dầu lên đến 32 nghìn tỷ đồng. Ảnh: TL.

Về các chính sách miễn, giảm thuế thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dự kiến khi xây dựng các chính sách là 64 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11/2022, ước số đã miễn, giảm khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 74,7% số dự kiến.

Cụ thể: Giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ) theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP khoảng 36,7 nghìn tỷ đồng. Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng. Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng.

Giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP là khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng. Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí (từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/6/2022) nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC khoảng 900 tỷ đồng. Về chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022 (dự kiến khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng).

Chính phủ đã có Báo cáo số 375/BC-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (Tờ trình số 288/TTr-BTC ngày 24/11/2022).

Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện. Đến nay, Bộ Tài chính đã tạm cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương (29 địa phương) với tổng kinh phí xấp xỉ 4,2 nghìn tỷ đồng để các địa phương thực hiện chính sách này./.

Giảm thuế xăng dầu ngoài chương trình lên tới 32 nghìn tỷ đồng

Ngoài các chính sách thuộc chương trình, trước diễn biến giá xăng, dầu tăng đột biến trong những tháng đầu năm 2022, để kiểm soát lạm phát, giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế, ổn định đời sống người dân, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn (không thuộc gói 64 nghìn tỷ đồng miễn, giảm thuế, phí, lệ phí của Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội) với quy mô dự kiến khoảng 32 nghìn tỷ đồng. Ước thực hiện các chính sách này 11 tháng qua đạt khoảng 26,3 nghìn tỷ đồng./.