Ngôi nhà xanh một Liên Hợp quốc

Phối cảnh Ngôi nhà xanh chung của Liên hợp quốc (Green One UN House) tại Kim Mã, Hà Nội. Ảnh: en.solarbk.vn.

Hôm qua 26/6, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Hải Phòng về chính sách thuế đối với lô hàng thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án Ngôi nhà xanh một Liên Hợp quốc do các nhà thầu nhập khẩu để cung cấp cho Cơ quan Chương trình phát triển Liên Hợp quốc về phát triển (gọi chung là UNDP).

Cụ thể theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, trường hợp các nhà thầu nhập khẩu thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án Ngôi nhà xanh một Liên Hợp quốc của UNDP cũng được xét miễn thuế nhập khẩu theo khoản 5 Điều 104, điểm c khoản 2 Điều 105 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, để được xét miễn thuế, các nhà thầu nhập khẩu phải thỏa mãn điều kiện: Giá cung cấp hàng hóa theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu;

Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền xét miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 105, Điều 106 và Điều 107 Thông tư 128/2013/TT-BTC; Trường hợp quyết định trúng thầu không chi tiết cụ thể tên hàng, lượng hàng, chủng loại hàng hóa nhập khẩu thì hồ sơ hải quan phải có Bảng kê chi tiết hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của UNDP;

Có văn bản xác nhận của Bộ Ngoại giao về việc xác nhận phạm vi, hàng hóa miễn thuế theo Điều ước quốc tế; Tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu hàng hóa để cung cấp cho UNDP phải có bản cam kết về việc nhập khẩu hàng hóa để cung cấp cho UNDP;

Trường hợp cơ quan hải quan phát hiện có gian lận trong việc khai báo nhập khẩu hàng hóa cho UNDP nhưng không sử dụng cho UNDP thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế đã được miễn các nhà thầu còn bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

N.P