Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế, Misa chính thức phát hành phần mềm kế toán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng quy định về chứng từ, sổ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và nộp thuế theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Cụ thể, theo Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định rõ việc bố trí người làm kế toán của hộ, cá nhân kinh doanh do người đại diện hộ quyết định. Việc sử dụng mẫu chứng từ kế toán mới, mẫu sổ kế toán mới theo quy định tại Thông tư 88/2021/TT-BTC cũng do hộ, cá nhân kinh doanh lựa chọn nhà cung cấp.

Ngoài ra, việc xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Misa phát triển phần mềm kế toán hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh
Phần mềm kế toán hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh đáp ứng quy định mới.

Đại diện Misa cho biết, phầm mềm Amis do Misa phát triển là phần mềm online, không cần cài đặt và dễ dàng sử dụng. Amis kế toán tích hợp các giải pháp phần mềm như hóa đơn điện tử Misa meInvoice, dịch vụ thuế điện tử mTax và dịch vụ chữ ký số Misa eSign, hay các hệ sinh thái nền tảng khác để đáp ứng giải quyết hoàn toàn vướng mắc và thực hiện tốt nhất các thông tư, nghị định của Chính phủ về luật quản lý thuế và hóa đơn.

Bên cạnh đó, phần mềm Amis kế toán đáp ứng đầy đủ mẫu chứng từ, sổ sách, chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư 88/2021/TT-BTC. Cho phép các hộ, cá nhân kinh doanh truy câp và làm việc mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị thông qua mạng internet để đảm bảo công việc không bị gián đoạn.

Hộ, cá nhân kinh doanh cũng dễ dàng in, luân chuyển và lưu trữ chứng từ quan trọng. Với giao diện đơn giản, báo cáo trực quan, phần mềm kế toán này giúp người không có chuyên môn kế toán cũng dễ dàng hạch toán các bút toán phát sinh mà không cần phải chọn tài khoản kế toán như trước.

Điểm nổi trội của Amis kế toán là tính năng kết nối linh hoạt, kết nối với giải pháp hóa đơn điện tử Misa meinvoice, đáp ứng Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, giúp các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn ngay trên phần mềm kế toán, tự động truyền hóa đơn sang hệ thống của cơ quan thuế đúng theo quy định về pháp luật về thuế.

Trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19, xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực thì việc Misa cho ra mắt phần mềm kế toán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng quy định về chứng từ, sổ kế toán có thể giúp các hộ, cá nhân kinh doanh dễ dàng thực hiện nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo công tác tài chính, kế toán theo đúng quy định./.