vetc

Dự án thu phí tự động không dừng của Tasco có tổng vốn đầu tư là 2.036 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn cải thiện chút ít

Tasco vừa cho biết đã tìm được một đối tác chiến lược mới, hiện hai bên đã cùng bắt tay hợp tác để tái cấu trúc, triển khai các kế hoạch kinh doanh và những chiến lược đột phá mới trong thời gian tới đây. Trước mắt, trong năm 2021, công ty có kế hoạch tăng vốn thêm 800 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán riêng lẻ 80 triệu cổ phần với giá chào bán bằng mệnh giá (10.000 đồng/ cổ phần).

Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng lên thành 3.486 tỷ đồng, tức sẽ tăng khoảng 18,7% so với hiện nay. Số vốn tăng thêm này tuy có góp phần cải thiện cán cân tài chính của Tasco theo hướng lành mạnh hơn, nhưng sự cải thiện cũng không nhiều do sự chênh lệch giữa quy mô nợ và quy mô vốn chủ sở hữu của Tasco hiện đang khá lớn.

Tại thời điểm cuối quý I/2021, quy mô nợ phải trả của Tasco ghi nhận là 7.161,8 tỷ đồng, lớn gấp 2,4 lần so với vốn chủ sở hữu và gấp 2,7 lần so với vốn điều lệ. Trường hợp Tasco tăng vốn thành công thêm 800 tỷ đồng theo kế hoạch và nếu quy mô nợ không thay đổi thì tổng nợ phải trả cũng vẫn lớn gấp khoảng 2 lần vốn điều lệ và khoảng hơn 1,9 lần so với vốn chủ sở hữu. Vậy quy mô nợ của Tasco hiện nay ở mức cao hay thấp?

Trong cơ cấu nợ của Tasco tính đến cuối quý I, riêng nợ vay và thuê tài chính dài hạn có giá trị 5.368,6 tỷ đồng, chiếm khoảng 75% tổng giá trị nợ phải trả của công ty. Giá trị vay nợ tài chính dài hạn cũng lớn gấp hơn 1,8 lần so với vốn chủ sở hữu.

Một số khoản vay lớn gồm có khoản 2.149 tỷ đồng tại Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội, khoản 1.868 tỷ đồng tại BIDV – Chi nhánh Nam Định, khoản 846,4 tỷ đồng tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 3…

Tasco là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư về hạ tầng giao thông, đồng thời mở rộng thêm sang các lĩnh vực y tế, bất động sản, năng lượng tái tạo…

Trong đó, đặc thù chung của các doanh nghiệp ngành hạ tầng giao thông là nhu cầu vốn vay lớn, dẫn đến tỷ lệ nợ vay cao. Chẳng hạn, một doanh nghiệp khác trong lĩnh vực này là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Idico có tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cũng lên tới hơn 2,4 lần. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Idico nằm ở chỗ họ đang có nguồn doanh thu tốt hơn so với Tasco và điều này vẫn đủ bù đắp cho các khoản chi phí lãi vay để có lợi nhuận. Trong khi đó, Tasco đang chịu áp lực lớn về chi phí lãi vay, nhưng doanh thu không đủ lớn khiến cho doanh nghiệp liên tục thua lỗ.

Dự báo vẫn thua lỗ trong năm 2021

Theo kết quả kinh doanh quý I/2021, Tasco ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 237 tỷ đồng, trong khi chỉ số này của Idico là 97 tỷ đồng. Tuy nhiên, với quy mô doanh nghiệp lớn hơn nhiều so với Idico, Tasco đang cho thấy hiệu quả kinh doanh kém hơn khi doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt 8% so với vốn chủ sở hữu, thấp hơn khá nhiều so với 20,7% của người bạn cùng ngành.

Doanh thu mang về không đủ lớn, trong khi gánh nặng chi phí tài chính lại khá cao, chiếm tới 92% lợi nhuận gộp của doanh nghiệp, vì thế công ty không thể tránh khỏi thua lỗ trong kỳ khi phải cộng thêm các khoản chi phí thông thường khác (như chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng…).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Tasco theo đó đã bị âm 24,5 tỷ đồng trong quý đầu năm 2021, sau khi công ty đã trải qua một năm 2020 với con số thua lỗ 243,4 tỷ đồng. Khó khăn tiếp tục dự kiến sẽ còn kéo dài sang năm 2021 khi công ty này dự báo sẽ tiếp tục thua lỗ khoảng 100 tỷ đồng trong năm nay.

Khó khăn của Tasco trong năm 2021 chủ yếu đến từ dự án thu phí không dừng VETC. Cụ thể riêng với dự án VETC, ngoài chi phí vận hành và chi phí khấu hao lớn như các năm trước, dự án này cũng tiếp tục phải gánh chi phí lãi vay nên nếu bóc tách riêng dự án này khả năng dự án sẽ không chỉ thua lỗ trong năm 2021 và có thể còn tiếp tục lỗ trong cả năm 2022.

Tuy nhiên, Tasco cũng tỏ ra đặt kỳ vọng vào giai đoạn tiếp theo của dự án khi doanh thu của dự án theo thời gian sẽ dần tăng lên, trong khi chi phí vận hành thấp do thực hiện theo hình thức thu tự động và chi phí lãi vay sẽ giảm theo tiến độ trả nợ các hợp đồng tín dụng đối với các ngân hàng cấp vốn./.

Các chỉ số tài chính cơ bản của Tasco Idico quý I/2021 (tỷ đồng)

Tasco

Idico

Nợ phải trả

7.161,8

1.151,4

Vốn chủ sở hữu

2.936,4

468

Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu

2,4 lần

2,4 lần

Doanh thu thuần

237

97

Doanh thu thuần/vốn chủ sở hữu

8%

20,7%

Lợi nhuận gộp

90,8

52,9

Chi phí tài chính

83,6

23

Chi phí tài chính/doanh thu thuần

38,3%

23,7%

Chi phí tài chính/lợi nhuận gộp

92%

43,5%

Lợi nhuận sau thuế

-24,5

14,4

Chí Tín