My dieu chinh nhieu quy dinh thue nham kiem soat lam phat hinh anh 1
Đồng USD.

Những điều chỉnh được thực hiện sẽ bao gồm từ khung thuế thu nhập cá nhân đến khấu trừ tiêu chuẩn, giúp người đóng thuế có thể tiết kiệm được tiền ở một mức độ nhất định.

Động thái này diễn ra khi lạm phát ở mức cao kỷ lục 40 năm và người dân cần được hỗ trợ, do nhiều người gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn thực phẩm và xăng.

Những điều chỉnh được IRS được thực hiện hàng năm, nhưng lạm phát cao kỷ lục khiến những điều chỉnh này có ý nghĩa hơn.

Giám đốc phụ trách kế hoạch thuế của một cơ quan tư vấn, Tim Steffen, cho biết một cặp vợ chồng có thu nhập 200.000 USD trong cả hai năm 2022 và 2023 sẽ tiết kiệm 900 USD tiền thuế trong năm tới, nhờ phần thu nhập được hưởng mức thuế thấp lớn hơn.

Nhà nghiên cứu Barry Bosworth tại Brookings Institution cho rằng nhiều điều chỉnh mang lại không nhiều tác động, nhưng sẽ giúp giảm tiền thuế của hầu hết người đóng thuế./.