VietinBank

Ghi nhận những thành tích nỗ lực đạt được, VietinBank đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Độc lập hạngNhất. Ảnh: Q.X

Ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Năm 2013, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, toàn hệ thống VietinBank đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ kinh doanh, phát triển an toàn, hiệu quả, hướng tới chuẩn mực và thông lệ quốc tế, giữ vững và phát huy vai trò là Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, trụ cột của ngành ngân hàng, tích cực đi đầu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và NHNN.

Theo đó, năm 2013 tổng tài sản của VietinBank tăng trưởng 14,4% so với đầu năm, đạt 107,7% kế hoạch Đại hội Cổ đông; Lợi nhuận trước thuế 7.750 tỷ đồng, đạt 103,3% kế hoạch Đại hội Cổ đông; Tổng nguồn vốn huy động tăng 11%; Tổng đầu tư, cho vay nền kinh tế tăng 14,7% so với năm trước, nợ xấu giảm mạnh ở mức 0,82%. Chỉ số ROA và ROE đạt tương ứng 1,45% và 13,9%. Cổ tức dự kiến chi trả 10%. Năm 2013, với việc nộp ngân sách trên 4000 tỷ đồng, VietinBank lần thứ tư liên tiếp nằm trong Top 10 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam.

VietinBank đã và đang thực hiện tái cấu trúc hoạt động với việc đổi mới công nghệ hiện đại, chuyển đổi mô hình tổ chức theo hướng quản lý tập trung đối với từng khối nghiệp vụ, phân khúc khách hàng, tạo tính chuyên môn hóa sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị hoạt động, quản trị rủi ro...
Ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT VietinBank

Trong năm 2013, với việc thực hiện tăng vốn điều lệ lên trên 37 ngàn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt hơn 55 ngàn tỷ đồng, VietinBank đã trở thành ngân hàng có quy mô vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam. Năm 2013, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) đã chính thức trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài thứ hai tại VietinBank sau IFC.

Cũng tại sự kiện này, ông Phạm Huy Hùng chia sẻ rằng, năm 2014 VietinBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường, giữ vững vai trò là ngân hàng thương mại trụ cột trong việc thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; Tập trung thực hiện tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hướng hiện đại; nâng cao tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh; đổi mới mô hình tổ chức, mô hình kinh doanh, quản trị điều hành phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; Đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; nâng cao năng lực quản trị rủi ro,… đảm bảo hoạt động của VietinBank tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững, đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính định hướng năm 2014: Tổng tài sản tăng 10-15%; nguồn vốn huy động tăng 10-15%; dư nợ tín dụng và đầu tư tăng 10-15%; tỷ lệ nợ xấu <3%; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: CAR ≥ 10%; tỷ lệ chi trả cổ tức: 8-10%./.

M.A