Tăng thu nội địa 8-10%

Theo nhận định của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu, năm 2015 tình hình thế giới sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường, xung đột tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, kinh tế thế giới dự báo phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, giá dầu thô đang diễn biến theo xu hướng giảm và khó lường.

Trong nước, kinh tế tiếp tục hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, bên cạnh những cơ hội được mở ra, còn kèm theo những thách thức do phải cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.

Tuy nhiên, ngành Thuế sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, đảm bảo số thu nội địa không kể dầu thô vượt tối thiểu 8-10% dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao cho cơ quan thuế quản lý.

thuế lào cai

Ngành thuế phấn đấu thu nội địa năm 2015 tăng từ 8-10%. Ảnh: MN.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam chỉ đạo, các cục thuế thực hiện ngay, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.

Tiếp tục rà soát để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế, rào cản làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cục thuế các địa phương phải tổ chức triển khai, thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trong năm 2014, để đưa chính sách vào cuộc sống, đặc biệt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN cũng như công tác hiện đại hóa ngành Thuế đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu, toàn ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp.

Nhiều giải pháp cụ thể

Năm 2015: Ngành Thuế phấn đấu tăng thu nội địa 8 - 10%
Tôi đề nghị, ngay sau hội nghị này, ngành Thuế phải hiện thực hóa những chính sách này để NNT thật sự thấy thuận lợi khi thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Trên cơ sở dự toán thu NSNN được Quốc hội và Chính phủ giao là tăng từ 8-10%, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thu cho các phòng, các chi cục triển khai ngay từ đầu năm.

Riêng đối với khu vực hộ cá nhân kinh doanh, yêu cầu tăng tối thiểu 16-18% so với số đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu năm 2014.

Bên cạnh giải pháp để tăng thu NSNN, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế phải chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với UBND các tỉnh, thành phố các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt hai Luật thuế mới đó là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thường xuyên theo dõi, tham mưu trình cấp có thẩm quyền cụ thể hoá thành các chương trình hành động, triển khai kịp thời các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Quản lý tốt đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế; xử lý những khiếu nại, vướng mắc của doanh nghiệp đúng hạn định; thực hiện nộp thuế điện tử đối với 63/63 Cục Thuế...

Trước mắt, trong quý I/2015 trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư về quản lý rủi ro trong công tác thuế, đồng thời khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về giải quyết khiếu nại tố cáo để thủ trưởng cơ quan thuế và người nộp thuế (NNT) nắm được tiến độ xử lý đơn thư.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ NNT theo phương thức hiện đại, đảm bảo hình thức, nội dung phải đa dạng, phong phú. Hoàn thành việc đánh giá cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ban hành Quy trình “một cửa” đảm bảo thực hiện thống nhất việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan thuế các cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đồng tình với những nhiệm vụ và giải pháp mà ngành Thuế đã đề ra trong năm 2015. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, số giờ nộp thuế đã giảm 290 giờ và sẽ tiếp tục giảm thêm trong năm 2015.

Tuy nhiên, đó mới thể hiện về mặt thủ tục, chính sách. “Tôi đề nghị, ngay sau hội nghị này, ngành thuế phải hiện thực hóa những chính sách này để NNT thật sự thấy thuận lợi khi thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường thu hồi nợ đọng. Công khai các quy trình quản lý thuế để người dân và doanh nghiệp thực hiện và giám sát…”- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nói./.

Nhật Minh