Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, dự toán thu ngân sách năm 2020 cao hơn 148 - 150 nghìn tỷ đồng so với số đã đánh giá trước đó, về cơ bản sẽ hoàn thành các chỉ tiêu tài chính – ngân sách đề ra của giai đoạn.

Media