Giải ngân vốn đầu tư công tại Nam Định

Bằng việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Nam Định đang là một trong số ít địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất hiện nay. Ảnh TL minh họa.

Tăng cường cải cách hành chính

Ông Vũ Duy Minh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định cho biết, để có được kết quả này, KBNN Nam Định đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc KBNN.

Đồng thời, quán triệt các giao dịch viên chấp hành nghiêm việc kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho hợp đồng thanh toán nhiều lần (trừ lần thanh toán cuối cùng) giúp cho các chủ đầu tư (CĐT) giảm được thời gian đi lại nhưng vẫn đảm bảo thanh toán nhanh chóng, sớm đưa tiền NSNN vào sử dụng kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngay từ những ngày đầu năm, căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm cho các CĐT, Ban quản lý dự án (BQLDA), KBNN Nam Định đã phối hợp với cơ quan tài chính trong việc cung cấp thông tin dự án để làm căn cứ nhập dự toán trên TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) được kịp thời.

KBNN Nam Định đã thông báo bằng văn bản kế hoạch vốn được giao tới tất cả các CĐT, BQLDA, đề nghị đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những công trình, dự án được bố trí kế hoạch vốn với số tiền lớn cần khẩn trương làm thủ tục cam kết chi theo đúng các quy định. “Đây là một trong những tiền đề quan trọng để các CĐT, BQLDA nắm bắt và chủ động sử dụng kế hoạch vốn được giao, góp phần vào đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công”, ông Minh cho biết.

Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, KBNN Nam Định rà soát, đánh giá tình hình sử dụng vốn của CĐT, BQLDA, nhất là các dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn nhưng có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc dự án chưa thực hiện giao dịch để thông báo tình hình sử dụng vốn, từ đó đôn đốc các đơn vị có kế hoạch thực hiện giải ngân kịp thời. Tổng hợp báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư về UBND các cấp, cơ quan tài chính, phản ánh những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tham mưu đề xuất, kiến nghị trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời các cấp, các ngành trong công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư hoặc điều chỉnh kế hoạch vốn sang dự án có tiến độ thực hiện tốt và khả năng sử dụng vốn hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Có kế hoạch cụ thể, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn

Theo báo cáo từ KBNN Nam Định, tính đến ngày 20/6/2021, đơn vị đã giải ngân được 1.850 tỷ đồng, đạt trên 41% so với kế hoạch (bao gồm cả nguồn vốn năm 2021 và năm trước chuyển sang). Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 gần 1.800 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh Nam Định đang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo CĐT, BQLDA có kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết và cam kết về tiến độ giải ngân của từng dự án. Trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xem xét đề xuất điều chuyển CĐT dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, nhất là những dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Xác định kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của cán bộ, công chức đã được phân công theo dõi. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, các đơn vị phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan. Trường hợp kết quả giải ngân năm 2021 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2021.

Đối với KBNN Nam Định, ông Minh cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến, thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực KBNN để phục vụ tốt cho các đơn vị giao dịch.

Ngoài ra, KBNN Nam Định tiếp tục yêu cầu các CĐT, BQLDA thực hiện nghiêm việc quản lý, báo cáo tình hình tạm ứng vốn đầu tư theo quy định; kịp thời báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo, xử lý đối với các CĐT, các dự án vi phạm chế độ về tạm ứng và thu hồi tạm ứng nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế thấp nhất số vốn đầu tư tạm ứng quá thời hạn vẫn chưa thanh toán thu hồi./.

Vân Hà- Đoàn Sơn