Tập trung chỉ đạo chống thất thu, đôn đốc thu nộp NS thể hiện quyết tâm của ngành Thuế Nam Định. Ảnh: Đ.V

Theo đó, đồng chí Trịnh Quang Hưng - Cục trưởng Cục thuế Nam Định trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo; các đồng chí phó cục trưởng là phó trưởng ban và toàn bộ trưởng phòng các phòng chức năng là thành viên Ban chỉ đạo.

Giúp việc cho Ban chỉ đạo có tổ thường trực là lãnh đạo các phòng trực tiếp quản lý, theo dõi, đôn đốc thu như: thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tổng hợp nghiệp vụ dự toán...

Với quy chế, kế hoạch và giải pháp cụ thể, hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của cơ quan thuế các cấp đối với công tác quản lý thu NS trên địa bàn; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức thuế trong việc tích cực chống thất thu, nợ đọng thuế; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành nghĩa vụ với NSNN, tự giác kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật thuế.

Tập trung chỉ đạo chống thất thu, đôn đốc thu nộp NS thể hiện quyết tâm của ngành Thuế Nam Định phấn đấu hoàn thành dự toán thu NS năm 2013 đã được Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao./.

Đỗ Vinh