toa dam

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh Vũ Lê

Tọa đàm lấy ý kiến đánh giá thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho DN, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DN nhằm rà soát, đánh giá quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DN và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hơn 9 năm thực hiện Nghị định 66, các bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể để hỗ trợ pháp lý đối với các DN như: Xây dựng và khai thác các cơ sở dự liệu pháp luật phục vụ hoạt động của DN; xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN; giải đáp pháp luật cho DN; tiếp nhận kiến nghị của DN và hoàn thiện pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Nghị định 66, các nội dung và hình thức hỗ trợ pháp lý cho DN được quy định khi triển khai còn gặp nhiều khó khăn cần được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế. Đây là ý kiến của các đại biểu tham dự buổi tọa đàm và cũng là ý kiến, kiến nghị đề xuất của các bộ, ngành, địa phương.

Hiện tại, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, bên cạnh việc thực hiện cam kết của tổ chức thương mại thế giới và các thỏa thuận thương mại tự do đã ký …Việc gia nhập các Hiệp định thương mại lớn này đặt ra những vấn đề pháp lý mà các DN Việt Nam cần phải nắm bắt một cách đầy đủ, chính xác và vận dụng một cách linh hoạt để có thể tồn tại và cạnh tranh có hiệu quả hơn với các DN nước ngoài.

Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Việt Nam có từ 97 - 99% là DN vừa và nhỏ, đây là các DN gặp khó khăn khi tiếp cận pháp luật. Trong số này, mới có khoảng 40% DN sử dụng dịch vụ pháp lý, kết quả cho thấy các DN sử dụng dịch vụ pháp lý sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả hơn. Thường thì các DN ở Việt Nam khi xảy ra vụ việc mới thuê dịch vụ pháp lý, do đó thiệt hại trong kinh doanh là vô cùng lớn, nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết pháp luật dẫn tới phá sản DN.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng sửa lại Nghị định 66 là phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay. Các ý kiến kiến nghị, sửa đổi Nghị định 66 phải lấy DN làm trung tâm, hỗ trợ pháp lý cho DN phải phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao vai trò hỗ trợ pháp lý của các văn phòng luật sư trong việc bảo vệ quyền lợi cũng như hỗ trợ tư pháp cho DN, các văn bản hướng dẫn pháp luật của các bộ ngành, địa phương cần đơn giản, dễ hiểu, tránh chồng chéo…

Đại diện Bộ Tư pháp đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và giải đáp thắc mắc thuộc thẩm quyền, những ý kiến này sẽ được tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền để chỉnh sửa, bổ sung Nghị định 66 trong thời gian tới cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của các DN Việt Nam trong thời kỳ hội nhập./.

Vũ Lê