doanh nghiep

Nga đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực chế biến, chế tạo. Ảnh: TL

Vốn đầu tư của Liên bang Nga chủ yếu theo hình thức 100% vốn nước ngoài và hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hình thức 100% vốn nước ngoài có 57 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư 1,25 tỷ USD (chiếm 64,4% tổng vốn đầu tư đăng ký). Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh với 4 dự án, vốn đầu tư là 381,26 triệu USD (chiếm 19,6% vốn đầu tư), tiếp theo là đầu tư theo hình thức liên doanh với 34 dự án, tổng vốn đầu tư là 255,7 triệu USD (chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư). Còn lại là hình thức công ty cổ phần.

Các nhà đầu tư Liên bang Nga đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực chế biến, chế tạo với 34 dự án, tổng vốn đầu tư là 1,1 tỷ USD (chiếm 57,5% tổng vốn đầu tư), đứng thứ 2 là khai khoáng với 7 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư 581,2 triệu USD (chiếm 29,9% tổng vốn đầu tư), đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 3 dự án, tổng vốn đầu tư là 72,7 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực xây dựng, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa; nông, lâm nghiệp, thủy sản...

Tính đến nay, Liên bang Nga có dự án tại 23 địa phương, tập trung tại các địa bàn Bình Định và Hà Nội.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến cuối tháng 2/2014, Việt Nam có 19 dự án đầu tư sang Nga với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 2,47 tỷ USD trong đó có một số dự án tiêu biểu như: Dự án Cty Liên doanh Rusvietpetro, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,02 tỷ USD; Công ty CP đầu tư trung tâm thương mại Hà Nội-Matxcơva, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 190 triệu USD./.

Trung Ninh