Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.200 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn 2 năm (500 tỷ đồng), 3 năm (400 tỷ đồng) và 5 năm (300 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 450 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,20-8,28%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,24%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/12/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 330 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,50-8,74%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,50%/năm, cao hơn 0,3%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23/08/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có khối lượng trúng thầu.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng này đã huy động được 7.130 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu./.

D.T