thu ngân sách nhà nước

Các biện pháp quản lý thu NSNN đã được cơ quan thuế, hải quan triển khai quyết liệt trong 10 tháng đầu năm 2014. Ảnh minh họa

>> Ngành Thuế yêu cầu tăng cường công tác thu ngân sách cuối năm

Các khoản thu đạt khá

Cụ thể, thu nội địa lũy kế 10 tháng ước đạt 484.890 tỷ đồng, bằng 90% so với dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế nhà nước đạt 87% dự toán, tăng 27,7%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài nhà nước đạt 88,5% dự toán, tăng 6,8%; thu từ khu vực FDI đạt 94% dự toán, tăng 14,7%.

Thu từ dầu thô, lũy kế 10 tháng ước đạt 88.570 tỷ đồng, bằng 104% so với dự toán, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2013. Đóng góp vào số thu này, giá dầu thanh toán bình quân từ đầu năm đến nay đạt khoảng 111,2 USD/thùng, cao hơn 13,2 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 12,6 triệu tấn, bằng 88% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 20/10/2014, KBNN đã huy động được 219.443,3 tỷ đồng TPCP, đạt 94,6% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2014.

Tình hình thị trường tiếp tục diễn biến thuận lợi cho công tác huy động vốn, lãi suất trúng thầu giảm đối với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm (riêng kỳ hạn 15 năm lãi suất tăng nhẹ) do hiện tại, thanh khoản của hệ thống NHTM vẫn rất dồi dào và trái phiếu kỳ hạn dài (từ 5 năm trở lên) đang nhận được sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư, đặc biệt là các NHTM và các quỹ đầu tư.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu, lũy kế thu 10 tháng năm 2014 ước đạt 142.100 tỷ đồng, bằng 92,3% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2013 nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm đạt khá và một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ.

Các khoản thu còn lại từ thu viện trợ và thu khác.

Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm

Tổng chi NSNN tháng 10 ước đạt 88.050 tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng ước đạt 853.645 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 85% dự toán, tăng 3,1%; chi trả nợ và viện trợ ước đạt 96,2% dự toán, tăng 29,6%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước đạt 85,1% dự toán, tăng 10,7%.

Bội chi NSNN tháng 10 ước 11.250 tỷ đồng; luỹ kế 10 tháng ước 134.155 tỷ đồng, bằng 59,9% mức bội chi dự toán năm.

Cũng theo Bộ Tài chính, để hoàn thành các nhiệm vụ tài chính - NSNN được Quốc hội, Chính phủ giao, Bộ đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, các biện pháp quản lý thu NSNN đã được cơ quan thuế, hải quan triển khai quyết liệt trong 10 tháng đầu năm 2014 như: kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, ngành hàng có rủi ro cao về thuế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm số giờ kê khai nộp thuế, tăng số doanh nghiệp khai thuế điện tử và số địa phương nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung triển khai quyết liệt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN những tháng cuối năm 2014.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, chủ động sắp xếp điều hành các nhiệm vụ chi, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện./.

Hoàng Lâm