Bộ Tài chính cho biết, việc huy động vốn có sự đóng góp đáng kể từ phát hành trái phiếu Chính phủ. Trong đó, nhờ thị trường thuận lợi, cộng với việc quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nên lượng vốn huy động qua kênh này khá khả quan.

Cụ thể, tổng vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ trong 6 tháng đầu năm đạt 144,5 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3% kế hoạch năm giao KBNN và bằng 79,8% mức phát hành năm 2013.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ tương đối ổn định, khối lượng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài (5 năm, 10 năm và 15 năm) tăng lên, tạo điều kiện từng bước thực hiện cơ cấu lại nợ công, giảm áp lực chi trả nợ trong ngắn hạn.

N.P