Hỗ trợ gạo tết Đinh dậu 2017 cho nhân dân

Chính phủ đã quyết định hỗ trợ hơn 10 nghìn tấn gạo cho nhân dân các địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

>> Hỗ trợ hơn 10 nghìn tấn gạo cho 12 địa phương

Triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sáng 12/1/2017, Tổng cục DTNN đã có văn bản chỉ đạo các cục DTNN khu vực (Nam Trung Bộ; Nghĩa Bình, Bắc Tây Nguyên, Bắc Thái, Đà Nẵng, Hà Nam Ninh, Hoàng Liên Sơn, Nam Tây Nguyên, Nghệ Tĩnh và Thanh Hóa) triển khai xuất gạo cho 12 tỉnh (theo Quyết định 40) về việc xuất cấp, phân phối, tiếp nhận gạo hỗ trợ đồng bào dịp Tết Nguyên đán 2017.

Theo đó, các cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp (không thu tiền) 10.432 tấn gạo từ các kho DTQG vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh trên để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Thời hạn thực hiện đến hết ngày 24/1/2017.

Các Cục DTNN khu vực có trách nhiệm báo cáo UBND các tỉnh trên về việc giao, nhận gạo để sớm có kế hoạch phân phối, tiếp nhận tấn gạo cho các đối tượng thụ hưởng. Các đơn vị dự trữ cũng được yêu cầu phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được địa phương phê duyệt; bảo đảm theo đúng quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối..../.

Hồng Sâm