Thiếu quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện nộp các khoản ngân sách nhà nước qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, cổng trao đổi thông tin là hệ thống kết nối thông tin, dữ liệu điện tử giữa ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với Tổng cục Thuế.

Tuy nhiên, tại Thông tư 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh mới chỉ quy định cho tổ chức tín dụng tham gia phối hợp thu với cơ quan hải quan. Trong đó, chưa quy định cụ thể phạm vi, đối tượng tham gia trao đổi thông tin thu nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu giữa cơ quan hải quan với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngành Hải quan mở rộng phương thức thu thuế tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu
Việc cải cách phương thức thu, giúp người nộp thuế có thể hoàn thành nghĩa vụ mà không cần đến cửa khẩu như trước. Ảnh: TL

Ngoài ra, Điều 5 Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn khoản 8 Điều 8 Luật Quản lý thuế quy định hồ sơ, thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế cũng chưa quy định cụ thể việc quy định nộp thuế điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Vì vậy, để tạo thuận lợi hơn nữa năm 2023, Tổng cục Hải quan đã triển khai Đề án thu nộp thuế điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức, cá nhân có các khoản phải nộp ngân sách nhà nước nhỏ đã thực hiện nộp qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Khi thực hiện nộp thuế điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì thông tin được chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan và xử lý thông quan trên cơ sở thông tin do ngân hàng phối hợp thu chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan.

Việc triển khai thí điểm thu nộp thuế điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã có thêm kênh nộp ngân sách nhà nước, người nộp thuế có thêm sự lựa chọn để thực hiện nộp ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Thủ tướng Chính phủ.

Thêm hành lang pháp lý cho đơn vị trung gian

Theo ông Nông Phi Quảng - Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), ngành Hải quan đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, nghiệp vụ hải quan.

Đối với lĩnh vực quản lý thuế, cơ quan hải quan sẽ tái thiết kế quy trình quản lý thuế theo hướng đơn giản hóa, đồng bộ với quy trình thủ tục hải quan từ khâu thu, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế… đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với hoạt động quản lý thuế, triển khai mô hình hải quan số với mức độ tự động hóa cao.

Ông Nông Phi Quảng cũng cho biết, Tổng cục Hải quan đang tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý mở rộng thêm các hình thức thanh toán khác cho người nộp thuế, giúp thực hiện Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ đạt hiệu quả.

Ngành Hải quan mở rộng phương thức thu thuế tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Để tiếp tục triển khai mở rộng hơn nữa Đề án thí điểm thu nộp thuế điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và cơ quan hải quan có thể sử dụng thông tin nộp ngân sách nhà nước do tổ chức cung cứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan để hạch toán trừ nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong bảo lãnh tiền, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh.

Việc xây dựng Thông tư này hướng đến mục tiêu đảm bảo thực hiện hiện đại hóa trong quản lý hải quan, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Theo đó, đối với cơ quan hải quan, việc gia tăng tiện ích trong việc nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tham gia; thực hiện giao dịch điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đối với người nộp thuế, người khai hải quan, việc mở rộng phương thức thu sẽ tạo thuận lợi tối đa cho người nộp tiền thuế, phí vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối internet; giúp giảm thời gian thông quan, chi phí, đặc biệt người nộp thuế, người khai hải quan sẽ chủ động nhiều hơn để tăng thu ngân sách nhà nước.

Song song với đó, người nộp thuế, người khai hải quan sẵn sàng được khả năng mở rộng kênh, hình thức thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu cá nhân do xu hướng sử dụng thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phát triển nhanh chóng. Người nộp thuế, người khai hải quan được lựa chọn nhiều kênh thanh toán phù hợp với nhu cầu thực tế, tăng tiện ích và tăng trải nghiệm sử dụng dịch vụ nộp các khoản thuế, phí hải quan vào ngân sách nhà nước; chủ động quản lý nguồn tiền đối với các khoản nộp ngân sách nhà nước.

47 ngân hàng phối hợp thu

Đến nay, ngành Hải quan đã triển khai thu thuế điện tử và thông quan 24/7 với 44 ngân hàng; thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu với 47 ngân hàng; có 8 ngân hàng đã triển khai công tác nhờ thu.