Hải quan Hải Dương

Cán bộ Chi cục Hải quan Hải Dương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Thái Bình

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 và địa phương nơi đơn vị hải quan đóng trụ sở.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở, thủ trưởng các đơn vị đánh giá mức độ nguy cơ dịch để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; kết hợp vừa chống dịch vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao; quyết tâm ngăn chặn, khống chế kịp thời, không để dịch Covid-19 lây lan trong cơ quan, đơn vị.

Quán triệt đến cán bộ công chức (CBCC), viên chức, người lao động, đặc biệt là công chức tại chi cục hải quan thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp (DN) nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập - khai báo y tế); giữ khoảng cách khi giao tiếp; hạn chế đến các khu vực tập trung đông người, địa điểm công cộng.

CBCC chủ động cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử để kịp thời phát hiện, truy vết các trường hợp có khả năng bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan; đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng và không đi/đến các địa phương, khu vực công bố đang có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nếu không cần thiết; phải báo cáo thủ trưởng đơn vị trước khi đi và thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe, khai báo y tế theo quy định.

Phổ biến, hướng dẫn người dân, DN trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan Hải quan biết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan tổ chức hoạt động tại tòa nhà của Trung tâm dữ liệu theo chế độ phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo duy trì hoạt động của Trung tâm ổn định 24/7 trong mọi tình huống.

Các đơn vị ưu tiên sử dụng hình thức họp trực tuyến để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo tiến độ công việc. Trường hợp cần hỗ trợ hệ thống họp trực tuyến, đề nghị liên hệ Văn phòng Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn./.

Ngọc Linh