Ngành Thuế dẫn đầu trong chuyển đổi số
Hiện nay các cục thuế đã tự xây dựng 80 công cụ, phần mềm hỗ trợ thêm cho công tác quản lý thuế. Ảnh: TL

Quản lý thuế bằng công nghệ

Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Chính phủ, Bộ Tài chính luôn xem việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là yếu tố cốt lõi trong việc thúc đẩy cải cách TTHC từ trung ương đến địa phương, với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số toàn diện và rộng khắp đối với cả người dân, doanh nghiệp (DN) và cơ quan nhà nước, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của từng cơ quan nhà nước, trong đó có cơ quan thuế.

Ngành Thuế dẫn đầu trong chuyển đổi số

Giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp

“Nhiều đổi mới của Tổng cục Thuế đã thực sự giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp như việc cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hoạt động của ngành, triển khai cơ chế tự động, cơ chế liên thông với các cơ quan trong bộ máy hành chính. Qua đó, các ngành đẩy mạnh quá trình đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, nguồn lực, kiểm soát có hiệu quả các quy trình, tạo cơ sở để doanh nghiệp hoàn thành tốt các quy trình thủ tục, giảm chi phí và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước” - Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI.

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, trong những năm qua, ngành Thuế đã và đang nỗ lực nghiên cứu và triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin. Hệ thống CNTT ngành Thuế đã được phát triển một cách toàn diện, đưa công nghệ vào hầu hết các khâu của quy trình quản lý và các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế (NNT).

Bên cạnh hệ thống ứng dụng CNTT xây dựng, cài đặt tập trung tại Tổng cục Thuế và triển khai cho các cục thuế khai thác, sử dụng, hiện nay các cục thuế đã tự xây dựng 80 công cụ, phần mềm hỗ trợ thêm cho công tác quản lý thuế phù hợp với đặc thù địa phương. Tổng cục Thuế đã lựa chọn 19 công cụ phục vụ 5 nhóm nhiệm vụ và tổ chức hội nghị giới thiệu để nghiên cứu triển khai mở rộng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế và hỗ trợ NNT đáp ứng quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hỗ trợ NNT tuân thủ nghĩa vụ thuế như: eTax Mobile, TMS, hỗ trợ khai thuế…

Với việc triển khai tốt công tác phát triển ứng dụng CNTT, tiếp nối 2 năm liên tiếp (2021-2022), trong các cuộc bình xét, lựa chọn giữa các bộ, ngành trung ương, Tổng cục Thuế được Bộ Thông tin và Truyền thông tôn vinh là đơn vị dẫn đầu trong chuyển đổi số. Năm 2023, “Dịch vụ khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh” của Tổng cục Thuế tiếp tục được Bộ Thông tin và Truyền thông tôn vinh là 1 trong 4 dịch vụ công trực tuyến xuất sắc đáp ứng tốt nhất các tiêu chí “toàn trình” và “toàn dân” được tôn vinh lựa chọn, ghi nhận những nỗ lực chuyển đổi số của ngành Thuế.

Năm 2023, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, thành lập Ban chỉ đạo cấp Tổng cục; hướng dẫn 63 cục thuế thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược và tổ chức tuyên truyền nội dung chiến lược, chương trình hành động và kế hoạch đến 2025.

Tính đến nay, đã có 57/63 cục thuế xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo; có 41/63 cục thuế ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách quản lý thuế; có 52/63 tỉnh/thành phố ban hành chỉ thị của UBND về tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang xây dựng dự thảo kế hoạch giám sát việc thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025.

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tế quá trình triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế các giai đoạn trước đây, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu xây dựng dự thảo bộ chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý thuế để đánh giá định kỳ kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược/chương trình hành động ban hành kèm theo 10 đề án theo các lĩnh vực then chốt của công tác quản lý thuế.

Người dân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao

Ngành Thuế dẫn đầu trong chuyển đổi số
Ảnh minh họa

Về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật thuế, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, năm 2023, ngành Thuế được giao chủ trì xây dựng 11 nhiệm vụ, gồm: 1 nghị quyết trình Quốc hội; 3 nghị định trình Chính phủ; 1 đề án trình Thủ tướng Chính phủ, 6 thông tư. Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành 5/11 nhiệm vụ, gồm: 1 nghị quyết của Quốc hội, 1 đề án trình Thủ tướng Chính phủ, 2 nghị định trình Chính phủ, 1 thông tư trình Bộ Tài chính.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế đánh giá, nhìn chung, công tác xây dựng văn bản pháp luật về thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho NNT, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), phù hợp với chủ trương về cải cách hành chính của Quốc hội, Chính phủ, góp phần thu hút đầu tư, khuyến khích sản xuất kinh doanh; đồng thời cũng đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch, đơn giản, giảm TTHC, tạo thuận lợi cho NNT, cho công tác quản lý thuế và hiện đại hoá quản lý thuế.

Thông tin về công tác đẩy mạnh công tác cải cách, kiểm soát TTHC trong công tác quản lý thuế, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, xác định công tác cải cách, kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tác động tích cực đến môi trường kinh doanh và tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN), cơ quan thuế các cấp đã chú trọng thực hiện cải cách TTHC, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, số hóa kết quả giải quyết TTHC, luôn lấy NNT làm trung tâm, là động lực trong việc thực hiện cải cách.

Với sự quyết tâm và nỗ lực cao, năm 2023, ngành Thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực được Chính phủ, người dân, DN ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, thời gian qua đội ngũ cán bộ nhân viên của ngành Thuế đã cố gắng và trách nhiệm trong tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN, hỗ trợ các DN thực hiện tốt các quy trình, thủ tục, thực sự là người bạn đồng hành của DN./.