Ngành Thuế tiếp tục xây dựng cơ quan thuế hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

Ngành Thuế tiếp tục xây dựng cơ quan thuế hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

Thu ngân sách quý I/2021 sẽ khó khăn hơn các năm trước

Năm 2021 dự toán thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao là 1.116.700 tỷ đồng. Trong đó, thu từ dầu thô là 23.200 tỷ đồng; thu nội địa là 1.093.500 tỷ đồng. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số, thu chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước là 882.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, mặc dù dự toán được giao năm 2021 thấp hơn năm 2020, tuy nhiên để hoàn thành số thu này là hết sức khó khăn. Theo Tổng cục Thuế, dự báo kinh tế thế giới và trong nước năm 2021 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 được dự báo chưa thể sớm kết thúc, tiếp tục tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu và nước ta, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, số thu ngân sách quý I/2021 dự báo sẽ khó khăn hơn cùng kỳ năm 2020 do kinh tế quý IV/2019 tăng trưởng 6,97%, trong khi quý IV/2020 chỉ tăng trưởng 4,48%.

Để đảm bảo thu ngân sách đạt tiến độ được giao, cũng như đảm bảo mục tiêu thu vượt dự toán năm 2021, người đứng đầu ngành Thuế cho biết đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp bám sát yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thật tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Tinh thần là chủ động, tích cực, năng động hơn, đạt được kết quả cao hơn năm 2020.

“Yêu cầu cơ quan thuế các cấp tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được, vì yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho công tác thuế chúng ta còn rất nhiều khó khăn. Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, Chính phủ giao tăng thu 3% so với dự toán. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu toàn ngành Thuế phấn đấu vượt tối thiểu 5% dự toán thu năm 2021, đồng thời hoàn thành dự toán thu ngân sách trung ương. Do đó, đề nghị các đơn vị phải bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, phấn đấu hoàn thành tiến độ dự toán được giao” - ông Cao Anh Tuấn nói.

Phấn đấu tất cả các cục thuế hoàn thành dự toán

Ngoài việc giao nhiệm vụ cho ngành Thuế tăng thu ít nhất 5% so với dự toán, tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu thu ngân sách năm 2021 phải không được thấp hơn năm 2020. Điều này có nghĩa, chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 của ngành Thuế phải vượt hơn 5% so với dự toán đã được Quốc hội, Chính phủ giao.

Mặc dù đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng người đứng đầu ngành Thuế cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và những năm trước đây, ngành Thuế đã đề ra các mục tiêu hết sức cụ thể. Đó là, ngoài phấn đấu hoàn thành vượt dự toán theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, ngành Thuế phấn đấu tất cả 63/63 cục thuế hoàn thành dự toán pháp lệnh. Đồng thời, ngành Thuế phấn đấu xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt ít nhất 75.000 tỷ đồng (năm 2020 là 72.000 tỷ đồng); thu hồi và xử lý ít nhất 30.000 tỷ đồng nợ thuế (năm 2020 là 28,5 nghìn tỷ đồng), phấn đấu số nợ thuế đến 31/12/2021 không quá 5% tổng thu ngân sách.

Cùng với việc đưa ra các mục tiêu rất cụ thể về thu ngân sách, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách thuế. “Hiện nay Tổng cục Thuế đã triển khai thiết lập hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 cục thuế và 415 chi cục thuế, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt, hỗ trợ người nộp thuế 24/7. Đề nghị cơ quan thuế các cấp tập trung nâng cao chất lượng, hỗ trợ theo từng đối tượng, vì mỗi đối tượng có nhu cầu hỗ trợ khác nhau. Đây cũng là khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới đối với ngành Thuế” - ông Cao Anh Tuấn nói.

Cùng với việc đẩy mạnh hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế, trong năm 2021 Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử... để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030 để xây dựng cơ quan thuế các cấp ngày càng hiện đại, trở thành đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nước đứng đầu xếp hạng thuận lợi về thuế tại khu vực.

Tăng cường năng lực cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế

Năm 2021 Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục kiến nghị, trình cấp có thẩm quyền tổ chức bộ máy cơ quan thuế theo hướng tăng cường năng lực cho các vụ thuộc Tổng cục Thuế và các cục thuế. Thành lập cơ quan thuế Thủ Đức phù hợp với mô hình thành phố trong thành phố, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, bộ máy tinh gọn, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ quan thuế, phù hợp với mô hình quản lý thuế hiện đại, theo kịp mô hình quản lý thuế tiên tiến trên thế giới.

Nhật Minh