học sinh nghệ an

Một trong những mục tiêu của Chương trình phát triển giáo dục trung học là phát triển tiềm năng sáng tạo cho học sinh. Ảnh: baonghean.vn

Nghệ An là 1 trong số 38 tỉnh được nhận số tiền này trong năm 2013 để xây dựng phòng học, phòng học bộ môn, phòng học chức năng và mua sắm trang thiết bị dạy học, theo Chương trình phát triển giáo dục trung học được thực hiện theo hai Hiệp định số 2582 và 2583 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Được biết, Chương trình có tổng số vốn vay là 60 triệu USD, trong đó khoản vay 20 triệu USD tương đương với 375 tỷ đồng được thực hiện rút dự toán theo cơ chế tài chính trong nước.

Khoản vay chi 14 tỷ đồng cho kinh phí quản lý Chương trình chính sách, chi 361 tỷ đồng cho 38 trường của 38 tỉnh, trong đó có tỉnh Nghệ An, nhằm xây dựng phòng học, phòng học bộ môn, phòng học chức năng và mua sắm trang thiết bị dạy học.

Tuy nhiên, do sơ suất của địa phương nên tỉnh Nghệ An chưa rút được số kinh phí 9,5 tỷ đồng trong năm 2013.

Nay, Bộ Tài chính đồng ý cho tỉnh rút khoản tiền trên vào niên độ ngân sách năm 2014 để đảm bảo cho địa phương có nguồn thực hiện chính sách theo mục tiêu đề ra./.

Uyên Linh