Nghệ An: Thu ngân sách đạt 1.660 tỷ đồng
Nghệ An: Thu ngân sách đạt 1.660 tỷ đồng. Ảnh: TL

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, trong tháng 1/2022, các ngành kinh tế đều có chỉ số tăng trưởng, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2022 ước tăng 8,66% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng 39,79%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tăng 40,32%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước tăng 4%; doanh thu vận tải ước tăng 10,23% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.660 tỷ đồng, đạt 11,1% dự toán cả năm; trong đó, thu nội địa ước thực hiện 1.500 tỷ đồng, đạt 11% dự toán và bằng 93,4%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 160 tỷ đồng, đạt 12,3% dự toán và bằng 146,1% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.711,1 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới cho 7 dự án, điều chỉnh 10 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm 9.791,86 tỷ đồng. Trong đó, điều chỉnh cho dự án của Goertek tăng thêm 400 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên 500 triệu USD, hiện là dự án FDI có quy mô vốn đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Theo dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Nghệ An, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 14.997 tỷ đồng, tăng 961 tỷ 083 triệu đồng so với dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh giao năm 2021 (tăng 6,8%).

Được biết, năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Nghệ An đạt 18.936 tỷ đồng, trong đó, số thu nội địa đạt 17.279 tỷ đồng, đạt cao nhất từ trước tới nay.