Chiều ngày 8/10, tại Hà Nội, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã họp kỳ họp lần thứ III năm 2021, qua đó định hướng, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng.

Nghiên cứu thí điểm đấu thầu tiền gửi Quỹ Bảo hiểm xã hội tại 5 ngân hàng
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Hồ Đức Phớc chủ trì kỳ họp. Ảnh: BHXH Việt Nam

Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

Qua trao đổi, thảo luận, các thành viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đánh giá, từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là đời sống của người lao động và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng BHXH Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, các thành viên hội đồng cũng nhận định, những tác động của đại dịch Covid-19 là rất nặng nề, nguy cơ đứt gãy thị trường lao động đang hiện hữu. Hàng triệu người lao động ở các tỉnh phía Nam đang trở về quê, rời bỏ thị trường lao động, chấm dứt tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Nhiều doanh nghiệp phá sản, tạm dừng hoạt động đang là một thách thức lớn trong thực hiện nhiệm an sinh xã hội của ngành BHXH Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, BHXH Việt Nam cần có những đánh giá tổng thể, chi tiết về những tác động của đại dịch Covid-19 tới dự toán thu, chi, thực hiện nhiệm vụ của ngành để có những giải pháp, điều chỉnh cho phù hợp.

Về giải pháp, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH Việt Nam bám sát các định hướng, chỉ đạo của Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách BHXH để có các giải pháp kịp thời, đa dạng, linh hoạt, tiếp cận rộng rãi tới mọi tầng lớp người dân.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để các dịch vụ của ngành ngày càng gần gũi, tạo thuận lợi cho người tham gia thụ hưởng chính sách, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh và với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Nguyễn Văn Cường đã báo cáo về kết quả công tác của Hội đồng quản lý trong quý III/2021. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản lý, sự phối hợp của Thường trực Hội đồng với BHXH Việt Nam trong việc nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 từ quỹ BHXH, BHTN để kịp thời tham mưu, trình Quốc hội và Chính phủ ban hành các Nghị quyết.

Một loạt những chính sách hỗ trợ đang được triển khai từ đầu năm 2021 đến nay cho thấy sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của Hội đồng quản lý trong việc phát huy vai trò của chính sách BHXH, BHTN, BHYT phục vụ người tham gia, góp phần khẳng ý nghĩa nhân văn, tính ưu việt và khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia của các chính sách này.

Ông Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, trong 3 tháng cuối năm 2021, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam xác định tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương nhằm đôn đốc, hướng dẫn, đồng hành cùng toàn ngành BHXH Việt Nam vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Đặc biệt là tăng cường công tác truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình dịch bệnh, quyết tâm đạt được các chỉ tiêu về bao phủ, giúp nhiều người dân, người lao động được bảo vệ, thụ hưởng các chính sách an sinh một cách đầy đủ, toàn diện.

Tiếp tục đầu tư quỹ trên nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả

Phát biểu tại cuộc họp ông Hồ Đức Phớc- Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội đồng quản lý đã kịp thời chỉ đạo, tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 từ chính sách BHXH, BHTN.

Cụ thể như Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 từ quỹ BHTN có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 với hơn 13 triệu người lao động và khoảng 386 nghìn doanh nghiệp được hỗ trợ.

“Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người lao động và doanh nghiệp đúng thời điểm khó khăn, qua đó thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách BHXH, BHTN của Đảng và Nhà nước”- ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam yêu cầu, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2021 và kế hoạch của Hội đồng quản lý đã ban hành.

Ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, BHXH Việt Nam cần nghiên cứu đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là BHXH tự nguyện để ngày càng nhiều người lao động tự do, nông dân được tham gia BHXH để về già có lương hưu hàng tháng giúp ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, cần đặc biệt coi trọng công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để người lao động và nhân dân tiếp cận chính sách BHXH, BHYT một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất; đồng thời tạo điều kiện cho việc thu nộp, giải quyết các chế độ được nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư quỹ BHXH cần tiếp tục được cải thiện trên nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; nghiên cứu thí điểm hình thức đấu thầu tiền gửi tại 5 ngân hàng thương mại Nhà nước để nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ.

Về bộ máy quản lý của ngành, cần tiếp tục kiện toàn, tinh gọn, nâng cao trình độ quản lý, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tốt hơn./.