Quyết định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, ông Trần Quốc Phát, người có liên quan đến ông Trần Đức Hậu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc (mã Ck: NED) bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, ông Trần Quốc Phát đăng ký bán 49.700 cổ phiếu NED từ ngày 18/9/2020 đến ngày 16/10/2020 và đã thực hiện bán 49.700 cổ phiếu NED từ ngày 18/9/2020 đến ngày 24/9/2020. Ngày 13/10/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Trần Quốc Phát.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên