Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, vợ ông Nguyễn Văn Chuyên, thành viên HĐQT tại Xi măng Hà Tiên 1 đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0,23% lên 1,54% vốn điều lệ tại HT1, giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/3 đến 23/4.

Trước đó, trong năm 2020, bà đã thực hiện mua thêm 2 lần, tháng 3/2020 mua thêm 120.000 cổ phiếu và tháng 6/2020 mua thêm 260.000 cổ phiếu.

Năm 2020, HT1 ghi nhận doanh thu đạt 7.962,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 615,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,9% và 16,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 92,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch với doanh thu 8.583,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 830 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HT1 được giao dịch với giá 19.200 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên