ong

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc (đứng, áo trắng) đánh giá cao kết quả cải cách, thực hiện nghị quyết 19 của Chính phủ của Cục Thuế Hà Nội.

Phó cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội - ông Mai Sơn đã nhận định như vậy tại cuộc trao đổi với phóng viên báo chí về công cuộc cải cách hành chính (CCHC) thuế của đơn vị.

* PV: Xin ông cho vài nét đánh giá về hiệu quả công tác CCHC thuế tại Cục Thuế Hà Nội?

- Ông Mai Sơn: Trước hết phải khẳng định công tác CCHC thuế tại Cục Thuế Hà Nội đã mang đến hiệu ứng rất tích cực. Hình ảnh cơ quan thuế Thủ đô được cải thiện rất nhiều trong con mắt NNT và nhân dân. Một số kết quả cụ thể là:

Giảm chi phí về mặt thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật về thuế của NNT; góp phần tăng các chỉ số, năng lực cạnh tranh của thành phố.

Về phía cơ quan thuế: Phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong mỗi khâu. Công cuộc cải cách làm thay đổi tư duy từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ trong đội ngũ cán bộ công chức (CBCC). Chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là tại các bộ phận tiếp NNT.

Cục Thuế Hà Nội đã tham mưu cho Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, UBND thành phố… để kiến nghị cắt giảm nhiều thủ tục hành chính (TTHC) không phù hợp. Cục Thuế là đơn vị tích cực tham gia sửa đổi hệ thống chính sách, quy trình về thuế nhằm hoàn thiện cải cách thuế và quy trình TTHC…

Cục Thuế tham gia với UBND trong việc kết nối liên thông với các sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Công an…, trong giải quyết TTHC liên quan cấp phép kinh doanh, đất đai…

Kết quả, Cục Thuế đã nhiều lần được nhận các hình thức khen thưởng của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND TP. Hà Nội.

son

Ông Mai Sơn

* PV: Trên thực tế, công cuộc cải cách làm thay đổi thói quen, công thức cũ bao giờ cũng gặp phải khó khăn trở ngại, đối với Cục Thuế Hà Nội những trở ngại ấy là gì? Cục Thuế có kiến nghị giải pháp gì để khắc phục, thưa ông?

- Ông Mai Sơn: Những khó khăn khách quan, đó là: Số lượng NNT ngày càng tăng trong khi CBCC thuế giảm đi và đang dần mất cân đối trong từng khu vực, đặc biệt những khu vực xa trung tâm (dù trước không tuyển được do không có cơ chế tuyển riêng). Điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt trụ sở còn có những chi cục (nhất là ở trung tâm có số lượng DN lớn) chật hẹp, đang đi thuê.

Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng còn chậm, dẫn đến DN còn lo tập trung sản xuất kinh doanh, chưa có nhiều điều kiện lo cho công tác kiện toàn thuế. Các dịch vụ như đại lý thuế, tư vấn thuế, kế toán chưa đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển.

Về chủ quan, đó là: Cơ sở dữ liệu (CSDL) của Cục Thuế và ngành Thuế đang trong quá trình hoàn thiện. Thể chế chính sách và quy trình TTHC cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Thiếu các CSDL dùng chung. Thiếu sự liên kết, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành... Đội ngũ CBCC có chất lượng không đồng đều.

Để tháo gỡ, khắc phục khó khăn, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu để hoàn thiện hệ thống chính sách, quy trình thủ tục đồng bộ, có tính ổn định; tham gia xây dựng CSDL tập trung và của Cục; hỗ trợ, thúc đẩy mạnh cho sự phát triển của hệ thống đại lý thuế (nâng cao số lượng và chất lượng đại lý thuế).

Xã hội hóa các hình thức hỗ trợ DN như thiết lập hệ thống trả lời, hỗ trợ tự động chính sách và TTHC thuế qua điện thoại; nâng việc trao đổi thông tin qua email thành giao dịch qua Cổng thông tin điện tử của Cục; phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, UBND, quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết các TTHC được liên thông.

* PV: Trong quá trình thực hiện cải cách, Cục Thuế đã có những giải pháp nào để ngăn chặn, xử lý những tồn tại, hạn chế thậm chí là tiêu cực (nếu có) của đội ngũ CBCC?

- Ông Mai Sơn: Để có được thành công trong CCHC, ngoài việc công khai minh bạch của thể chế chính sách, quy trình thủ tục thì yếu tố thừa hành của CBCC là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần sự thiếu hiểu biết của CBCC sẽ dẫn đến tình trạng gây khó khăn cho DN, NNT chưa nói đến dấu hiệu nhũng nhiễu, tiêu cực trong đó. Việc tiêu cực, nhũng nhiễu vẫn có thể xảy ra ở đâu đó trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Để hạn chế, chúng tôi đã và đang thực hiện:

Minh bạch, công khai chính sách, TTHC, công khai các đường dây nóng của Cục Thuế phản ánh thái độ phục vụ của CBCC và tiếp nhận giải đáp chính sách, quy trình, thủ tục thuế; tăng cường sự phối hợp giám sát của các tổ chức xã hội (VCCI, hiệp hội,...), Mặt trận Tổ quốc và của nhân dân, doanh nghiệp.

Phân định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cán bộ công chức và người đứng đầu; thường xuyên giáo dục nâng cao trình độ nghiệp vụ, văn hóa giao tiếp ứng xử; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công chức vi phạm quy trình, quy chế của ngành, cơ quan.

* PV: Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 19 của Chính phủ, HĐND thành phố, trong thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội có giải pháp nào để tiếp tục cải cách, tạo thuận lợi cho DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế Thủ đô thưa ông?

- Ông Mai Sơn: Cục Thuế Hà Nội sẽ triển khai tốt Nghị quyết 19/2016; tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách, TTHC thuế trong giai đoạn này và tiếp theo.

Chúng tôi sẽ thường xuyên đối thoại với NNT, DN bằng nhiều hình thức khác nhau như: Trực tiếp, qua văn bản, đặc biệt qua cổng giao tiếp điện tử đang được hoàn thiện.

Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu và một loạt các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đặc biệt liên thông với các ngành như công tác thu lệ phí trước bạ ô tô hoặc kê khai một số sắc thuế cá nhân (như cho người nước ngoài thuê nhà…), góp phần phát triển các đại lý thuế.

Mở rộng diện ủy nhiệm thuế bằng điện tử đối với hộ kinh doanh; mở rộng diện thí điểm đề án hoạt động điện tử; hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra giải quyết hoàn thuế trên cơ sở điện tử; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, có cơ chế giám sát chặt chẽ, hiệu quả đối với việc thực thi công vụ của CBCC.

* PV: Xin cảm ơn ông!

Những điểm đột phá trong cải cách

Tham gia tích cực và có hiệu quả việc tham mưu, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy trình thủ tục hành chính thuế.

Đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ NNT thông qua công tác đối thoại, qua điện thoại và đặc biệt là hệ thống trao đổi thông qua thư điện tử…

Tích cực triển khai việc kê khai thuế và nộp thuế qua mạng điện tử.

Công khai thường xuyên, kịp thời việc trả lời, hướng dẫn chính sách thuế, cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh, về hoạt động chủ yếu của Cục, về hệ thống đường dây nóng hỗ trợ DN và tiếp nhận thông tin phản ánh của DN.

PV (ghi)