Con số này giảm đáng kể so với thời điểm tháng 3. Trước đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 163.524 tài khoản trong tháng 3, tăng 44,5% so với tháng 2 và là mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 đến nay.

Trong khi đó, số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức chỉ tăng thêm 139 tài khoản trong tháng 4. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn nửa triệu tài khoản, khoảng 513.500 tài khoản chứng khoán. Đến cuối tháng 4/2024, Việt Nam có hơn 7,7 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân, tương đương khoảng 7,7% dân số.

Nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 110 nghìn tài khoản chứng khoán trong tháng 4

Về phía nhà đầu tư nước ngoài, thời điểm cuối tháng 4/2024, nhà đầu tư ngoại có tổng cộng 46.137 tài khoản chứng khoán, tăng 242 tài khoản so với cuối tháng 3 trước đó. Về cơ cấu, tài khoản của nhà đầu tư cá nhân tăng thêm 252 tài khoản, trong khi đó số lượng tài khoản của tổ chức giảm 10 tài khoản.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) đến năm 2030 mới được phê duyệt, Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên TTCK vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Trong đó, Chính phủ yêu cầu tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Với mức tăng trưởng trung bình mỗi tháng 145.000 tài khoản mở mới như thời điểm từ năm 2023 đến nay, mục tiêu của Chính phủ đề ra đến năm 2025 cả nước có 9 triệu tài khoản chứng khoán sớm có thể đạt được./.