Các đối tượng khó khăn trong đợt dịch COVID-19 năm 2020 nhận hỗ trợ.

Các đối tượng khó khăn trong đợt dịch COVID-19 năm 2020 nhận hỗ trợ.

Theo đó, thực hiện chính sách hỗ trợ riêng của TP. Đà Nẵng dành cho các đối tượng (gồm: Người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo), thành phố đã hỗ trợ 53.593 người với tổng số hơn 29 tỷ đồng; hỗ trợ 11.407 người là lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) với tổng tiền hơn 16,8 tỷ đồng.

Thành phố cũng đã hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, thành phố đã hỗ trợ 45 đơn vị với 770 lao động, tổng số hơn 3,1 tỷ đồng; hỗ trợ 63 lao động ngừng việc tại 2 đơn vị với tổng số tiền 86 triệu đồng; hỗ trợ 63 lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổng số hơn 264 triệu đồng...

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội thành phố đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 9.000 đơn vị/175.693 người, số tiền hơn 15 tỷ đồng; tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 10 đơn vị/1.076 người, số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã cho 4 đơn vị/223 lao động được vay vốn hơn 874 triệu đồng.

Tổng số kinh phí đã hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố là hơn 74,5 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do thực hiện giãn cách toàn TP. Đà Nẵng theo quyết định 2788/QĐ-UBND thành phố từ ngày 14/8/2021 đến nay, thành phố đã và đang triển khai hỗ trợ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu cho 448.940 hộ, 257 đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung, tổng kinh phí gần 247,363 tỷ đồng; hỗ trợ 1.630 tấn gạo từ nguồn Trung ương cho 108.709 người.

Các chính sách hỗ trợ của Trung ương và TP.Đà Nẵng đã được triển khai kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt để chung tay cùng chính quyền thành phố sớm chiến thắng dịch COVID-19.

Theo TTXVN