đất đai

Tùy từng vị trí đất, sẽ có hệ số k khác nhau. Ảnh: T.T.

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định) thì hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng trong các trường hợp sau: tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân…

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được quy định bằng 1 (k=1). Giá đất áp dụng đối với các trường hợp quy định nêu trên được xác định bằng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành.

Tại tỉnh Lạng Sơn, hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất (tính theo giá đất trong bảng giá đất) có giá trị dưới 10 tỷ đồng được quy định như sau: Thành phố Lạng Sơn, hệ số k từ 1,2 – 1,7. Đất ở các huyện, hệ số k là từ 1,0 – 1,3.

Trong trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi thì căn cứ tình hình thực tế tại địa phương Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm.

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, trung tâm thương mại, có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ thì căn cứ tình hình thực tế tại địa phương Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định giá khởi điểm.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp áp dụng năm 2020 là bằng 1 (k = 1).

Đối tượng áp dụng là các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở./.

Minh Anh