cg

Thủ tục bồi thường bảo hiểm bắt trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới sẽ thuận lợi, đơn giản hơn.

Theo đó, dự thảo đã bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện nhiều quy định mới theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục, bồi thường, khắc phục thiệt hại cho người dân tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Sẽ cân đối hơn về mức phí và trách nhiệm bảo hiểm

Theo đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 103/2008/NĐ-CP được xây dựng trên quan điểm kế thừa, hợp nhất các quy định vẫn còn phù hợp và sửa đổi, hoàn thiện một số quy định hiện hành, bổ sung một số quy định mới đặc thù đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới.

Theo đó, về giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới, dự thảo nghị định bỏ quy định về mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm, chỉ quy định những thông tin bắt buộc cần có như: Tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của chủ xe cơ giới; số biển kiểm soát hoặc số khung, số máy; loại xe, trọng tải, số chỗ ngồi, mục đích sử dụng đối với xe ô tô; tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH); mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự đối với bên thứ ba và hành khách; trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xảy ra tai nạn; thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm;...

Mở rộng phạm vi đối tượng, nâng mức chi hỗ trợ nhân đạo

Mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định hiện hành là 100 triệu đồng/người/vụ, dự kiến sẽ được nâng lên 150 triệu đồng/người/vụ. Trong khi đó mức phí bảo hiểm cơ bản là không thay đổi.

Dự thảo cũng quy định mở rộng phạm vi đối tượng cũng như nâng mức chi hỗ trợ nhân đạo. Theo quy định hiện hành, mức chi hỗ trợ nhân đạo là 20 triệu đồng/người/vụ đối với trường hợp tử vong, dự thảo nghị định quy định mức chi hỗ trợ nhân đạo là 45 triệu đồng/người/vụ. Ngoài ra, dự thảo nghị định còn bổ sung thêm chi hỗ trợ cho các trường hợp điều trị cấp cứu, trong đó mức chi dự kiến 15 triệu đồng/người/vụ.

Về phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm, dự thảo nghị định quy định theo hướng Bộ Tài chính quy định mức phí bảo hiểm căn cứ trên số liệu thống kê nhằm bảo đảm khả năng thanh toán của DNBH, tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm và mức độ rủi ro để đáp ứng cơ bản chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế đối với nạn nhân bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản. Đồng thời, dự thảo nghị định quy định căn cứ vào lịch sử tai nạn giao thông và năng lực chấp nhận rủi ro, DNBH được chủ động xem xét tăng phí bảo hiểm tối đa 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định nhằm thực hiện lộ trình tính phí bảo hiểm theo rủi ro cụ thể của từng xe cơ giới.

Về mức trách nhiệm bảo hiểm, dự thảo nghị định bổ sung quy định căn cứ chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế đối với nạn nhân bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản, Bộ Tài chính quy định mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới để vừa bảo đảm mục đích, tính chất của bảo hiểm bắt buộc, vừa đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong điều chỉnh mức trách nhiệm, bù đắp các chi phí trên khi có thay đổi, biến động.

Tạo điều kiện hơn về hỗ trợ tài chính và thủ tục bồi thường

Theo đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, nhằm đảm bảo nạn nhân nhanh chóng có đủ nguồn tài chính hợp lý, cần thiết để được chữa trị, chi trả các chi phí y tế, dự thảo nghị định bổ sung quy định trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

Cụ thể, trong trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì tạm ứng 70% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tử vong, 50% mức bồi thường bảo hiểm đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu; còn trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì tạm ứng bồi thường 30% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tử vong, 10% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Cùng với đó, về hồ sơ bồi thường bảo hiểm, dự thảo nghị định quy định theo hướng tăng cường minh bạch, giảm nhẹ gánh nặng cho bên mua bảo hiểm, người đươc bảo hiểm (chủ xe cơ giới, người lái xe) và tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của DNBH để góp phần đẩy nhanh quá trình giải quyết bồi thường. Theo đó, dự thảo đã cụ thể hóa số lượng hồ sơ bồi thường các bên phải cung cấp; phân định rõ trách nhiệm thu thập của DNBH, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm đối với từng loại tài liệu cụ thể của hồ sơ bồi thường.

Dự thảo cũng đã cắt giảm 2/5 chứng từ, tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng; chỉ yêu cầu các tài liệu của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn trong trường hợp các vụ tai nạn gây hậu quả tử vong đối với hành khách và bên thứ ba, đồng thời quy định rõ thời hạn cơ quan có thẩm quyền phải cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp bảo hiểm; bổ sung biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe, người lái xe.

Theo quy định hiện hành, thời hạn bảo hiểm 1 năm áp dụng cho tất cả các phương tiện xe cơ giới chưa tạo điều kiện cho việc tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe máy. Do đó, để tăng cường tỷ lệ tham gia bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới, giảm chi phí khai thác cho DNBH và tạo thuận lợi cho chủ xe cơ giới, dự thảo nghị định đã có sửa đổi bổ sung. Theo đó, đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm. Đối với xe cơ giới còn lại thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.

Nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đảm bảo quyền lợi người tham gia

Dự thảo Nghị định sửa đổi, đổi sung Nghị định 103/2008/NĐ-CP đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm để hướng tới đáp ứng cơ bản chi phí y tế và chi phí khắc phục thiệt hại về tài sản theo thực tế, đồng thời mở rộng phạm vi và nâng mức bồi thường nhân đạo nhằm phát huy tối đa ý nghĩa nhân đạo của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; kịp thời hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông nhanh chóng khắc phục tổn thất về người và tài sản, đặc biệt là tổn thất về tính mạng, sức khỏe, nhằm giúp không chỉ nạn nhân mà còn chủ xe, lái xe nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh - xã hội. Mức phí bảo hiểm được điều chỉnh bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm, mức độ rủi ro của xe cơ giới, chủ xe, lái xe (lịch sử tai nạn giao thông) và mục đích sử dụng.

Duy Thái