Theo đó, các doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần này đều có mức chi trả cổ tức tương đối cao.

Cụ thể, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (mã Ck: WSB) thông báo chốt quyền quyết toán nốt cổ tức 2023 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/4/2024. Với tỷ lệ thực hiện 30% (tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu) cùng 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính WSB cần chi khoảng 44 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này. Ngày thực hiện dự kiến vào 26/04/2024. Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của WSB vào ngày 26/03 vừa qua, đại hội đã thông qua phương án chi cổ tức 2023 với tỷ lệ 40%, cao hơn kế hoạch 30%.

Nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức ở mức cao
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, ngày 12/4 tới đây, Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (mã Ck: PVT) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Theo đó, PVT dự kiến phát hành thêm gần 32,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã Ck: REE) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% vào ngày 15/4, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Với gần 410 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến REE sẽ cần trích khoảng 410 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào 26/4/2024.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (mã Ck: PAT) thông báo ngày 13/4 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2023 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000/cổ phiếu. Như vậy, tỷ lệ cổ tức cho cả năm 2023 ở mức 100% (trước đó đã tạm ứng 90%). Năm 2024, PAT dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 70%./.