xuat cap

Hỗ trợ gạo để cứu đói cho người dân. Ảnh: ĐT

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Trường hợp tiếp tục khó khăn, tỉnh báo cáo các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội để đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 311,3 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2014.

Theo VGP