Trong đó số thu từ thuế, phí, thu khác ngân sách đạt 103% dự toán phấn đấu; 7/9 chỉ tiêu hoàn thành dự toán phấn đấu.

Có được kết quả trên là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Huyện uỷ, UBND huyện Nho Quan, của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp uỷ, chính quyền cơ sở, của các ngành, các cơ quan, sự nỗ lực vượt khó, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, ý thức tự giác chấp hành tốt chính sách thuế của người nộp thuế trên địa bàn.

Để hoàn thành vượt dự toán phấn đấu, Chi cục Thuế huyện Nho Quan tiếp tục phát động phong trào thi đua cuối năm: thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách, quy trình quản lý, hoàn thành xuất sắc dự toán phấn đấu UBND huyện giao năm 2013. Đồng thời triển khai, hoàn thành sớm dự toán thu thuế môn bài năm 2014./.

Bùi Thế Nam