doanh-nghiệp-ok.jpg

Doanh nghiệp khắc phục khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Ảnh: Tuấn Nguyễn

So với dự toán được giao, báo cáo của Cục Thuế Ninh Bình ghi nhận, 6 tháng đầu năm 2021, số nộp ngân sách từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 64,9%; khu vực DNNN địa phương đạt 50,3%; DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 64,5%; khu vực DN ngoài quốc doanh đạt 59,3%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 76,2%; thuế bảo vệ môi trường đạt 108,3%; thu lệ phí trước bạ đạt 56,9%; thu từ hoạt động xổ số đạt 53,8%; thu khác nhân sách đạt 78,6%...

Đại diện Cục Thuế Ninh Bình cho biết, những tác động từ dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN và người dân. Nhiều DN gặp khó khăn từ khâu nguyên vật liệu đầu vào cho đến hoạt động sản xuất, bán hàng, nhân công, dịch vụ, nhà cung cấp, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu... Một số DN có số nộp lớn và các lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng sâu rộng nhất, nhiều nhà hàng, khách sạn phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch, do đó ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thu NSNN năm 2021.

Để hoàn thành nhiệm thu ngân sách được giao, Cục Thuế Ninh Bình tập trung rà soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ để kịp thời đôn đốc vào NSNN; tăng cường chống thất thu ngân sách, tập trung thanh tra, kiểm tra các DN có rủi ro cao về thuế, các DN có giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá; thực hiện quyết liệt các đề án tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, homestay trên địa bàn...

Bên cạnh đó, Cục Thuế Ninh Bình chủ động phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường hỗ trợ DN và người dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh. Một trong những nhiệm vụ cụ thể cục thuế chú trọng triển khai là hỗ trợ DN thực hiện có hiệu quả Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm 2021./.

Văn Tuấn