Giải ngân năm 2023 đạt trên 93,5% kế hoạch vốn

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận cho thấy, trong năm 2023 vừa qua, toàn tỉnh đã giải ngân được 3.001 tỷ đồng vốn đầu tư công (ĐTC) cho 624 dự án, đạt 93,5% tổng kế hoạch vốn của năm 2023 (bao gồm cả vốn các năm trước được phép kéo dài) đã phân bổ chi tiết và được nhập trên Tabmis (trừ 273 tỷ đồng kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giao sau ngày 15/11/2023 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Ninh Thuận: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với giải pháp từ kho bạc
KBNN Ninh Thuận đang thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa: H.T

Theo đánh giá từ KBNN Ninh Thuận, kết quả giải ngân năm 2023 mặc dù chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu (95% trở lên), tuy nhiên, đã thể hiện sự nỗ lực hết mình của tập thể công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn ĐTC tại các đơn vị KBNN trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như các giải pháp đã được tỉnh Ninh Thuận đề ra từ đầu năm.

Trong năm 2023, tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân được 3.001 tỷ đồng vốn ĐTC cho 624 dự án, đạt 93,5% tổng kế hoạch vốn của năm 2023 (bao gồm cả vốn các năm trước được phép kéo dài) đã phân bổ chi tiết và được nhập trên Tabmis.

Theo đó, lấy kết quả giải ngân vốn ĐTC làm tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan, các sở, ban, ngành, UBND các huyện đã thường xuyên làm việc với các ban quản lý dự án chuyên ngành, các chủ đầu tư được giao vốn để lắng nghe và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc.

Đồng thời, các sở, ban, ngành, UBND các huyện đã luôn đôn đốc, nhắc nhở các ban quản lý dự án chuyên ngành, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, khẩn trương hoàn thành các thủ tục thanh toán vốn theo quy định để đảm bảo tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2023 đạt kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Thuận đã cương quyết thực hiện việc điều chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn…

Với vai trò là cơ quan kiểm soát và thanh toán vốn, KBNN Ninh Thuận luôn lưu ý các chủ đầu tư cần xác định lộ trình giải ngân, có khối lượng đến đâu thì nghiệm thu hoàn thành và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để thanh toán, giải ngân vốn đến đó, hạn chế để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm.

Đặc biệt, để hạn chế thấp nhất những sai sót, buộc kho bạc phải từ chối thanh toán, chủ đầu tư phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nhiều lần, KBNN Ninh Thuận đã chỉ ra những tình huống sai sót thường lặp đi lặp lại để chủ đầu tư lưu ý, tổ chức kiểm tra, đối chiếu giữa hồ sơ với chứng từ kế toán, bảo đảm thông tin, số liệu đề nghị thanh toán phù hợp với quy định, được kho bạc tiếp nhận, kiểm soát, thanh toán ngay từ lần đầu.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp ngay từ đầu năm

Ninh Thuận: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với giải pháp từ kho bạc
Công chức KBNN đang thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn ĐTC trên Dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Ảnh minh họa.

Phát huy những giải pháp đã thực hiện trong năm 2023 cho công tác giải ngân vốn ĐTC năm 2024, ngay từ đầu năm, KBNN Ninh Thuận đã yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc kịp thời triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, của các cấp ủy, chính quyền địa phương, KBNN nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC theo kế hoạch ĐTC được cấp có thẩm quyền giao.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, KBNN Ninh Thuận đã yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc cần chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu tổng hợp tại địa phương trong công tác điều hành giải ngân theo kế hoạch và mức vốn được thông báo, trong thực hiện chế độ, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực ĐTC. Góp phần xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, không để cản trở đến công tác quản lý, giải ngân, thu hồi tạm ứng vốn ĐTC.

Đồng thời, các đơn vị KBNN cần chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu tổng hợp tại địa phương trong công tác điều hành giải ngân theo kế hoạch và mức vốn được thông báo, trong thực hiện chế độ, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực ĐTC. Góp phần xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, không để cản trở đến công tác quản lý, giải ngân, thu hồi tạm ứng vốn ĐTC.

Ngoài ra, KBNN Ninh Thuận cũng lưu ý các đơn vị KBNN trực thuộc tăng cường phối hợp với chủ đầu tư thông qua các giải pháp trọng tâm như:

Bám sát, đôn đốc chủ đầu tư lập hồ sơ, chứng từ thanh toán khi có khối lượng hoàn thành ngay từ những tháng đầu năm, tập trung phân loại, đôn đốc gửi hồ sơ, chứng từ thanh toán khối lượng hoàn thành dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành, dự án quyết toán.

Nâng cao hơn nữa chất lượng giao dịch. Theo đó, hồ sơ chứng từ gửi đến kho bạc đều phải bảo đảm hợp lý, hợp pháp và được giải quyết ngay lần đầu tiếp nhận. Phấn đấu 100% hồ sơ, chứng từ được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn; không có trường hợp chậm giải quyết do nguyên nhân chủ quan của công chức.

Tăng cường quản lý vốn tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn ĐTC; theo dõi sát sao để thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng; tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương xử lý dứt điểm tất cả khoản tạm ứng vốn đầu tư tồn đọng quá hạn; góp phần thu hồi tối đa những khoản tạm ứng năm 2021 về trước quá thời hạn quy định theo chỉ đạo tại công văn số 12374/BTC-KBNN ngày 13/11/2023 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 91/2023/QH15; phấn đấu đến cuối năm giảm từ 50% trở lên những khoản nợ tạm ứng năm 2023 về trước.

Kịp thời tổ chức tọa đàm, trao đổi với chủ đầu tư, ban quản lý dự án để phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024, nhất là công tác thu hồi nợ tạm ứng kéo dài.

Bên cạnh đó, KBNN Ninh Thuận còn lưu ý các đơn vị KBNN trực thuộc nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của KBNN trong công tác quyết toán vốn ĐTC theo niên độ và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Quyết định số 81/2021/QĐ/UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện kịp thời các loại báo cáo tổng hợp định kỳ hàng tháng, đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, KBNN, ban lãnh đạo cơ quan. Công khai kết quả giải ngân hàng tháng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận./.