Ninh Thuận: Hơn 380 đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền thanh toán tự động qua kho bạc
KBNN Ninh Thuận thực hiện thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, viễn thông đã giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí cho đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh minh họa.

Quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông là một hình thức thanh toán mới, mang đến nhiều thuận lợi cho đơn vị SDNS. Để triển khai thành công tại đơn vị, KBNN Ninh Thuận đã yêu cầu các công chức trực tiếp làm nhiệm vụ thanh toán này nghiên cứu kỹ quy trình và phân công đầu mối hướng dẫn các đơn vị SDNS, cũng như phối hợp với Đội hỗ trợ của KBNN để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướn mắc trong quá trình thực hiện.

Theo báo cáo từ KBNN Ninh Thuận, đến hết năm 2023, đã có trên 380 đơn vị SDNS ủy quyền thanh toán tự động, chiếm hơn 52% số đơn vị SDNS tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, viễn thông đã giúp các đơn vị SDNS hàng tháng không phải lập chứng từ thanh toán gửi sang KBNN mà chỉ cần gửi văn bản ủy quyền điện tử cho KBNN (một lần duy nhất hoặc gửi lại nếu có thay đổi thông tin ủy quyền) nên đã tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí hoạt động cho đơn vị SDNS.

Đến hết năm 2023, đã có trên 380 đơn vị SDNS ủy quyền thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông qua KBNN Ninh Thuận, chiếm hơn 52% số đơn vị SDNS tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Theo KBNN Ninh Thuận, với những lợi ích mang lại của việc thanh toán tự động nên trong quá trình thực hiện quy trình này, đơn vị đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các đơn vị SDNS, nhất là các đơn vị SDNS có phát sinh nhiều chứng từ điện, nước, viễn thông.

Đặc biệt, nhờ việc thanh toán tự động nên lượng hồ sơ chứng từ giao dịch tại KBNN Ninh Thuận đã giảm đáng kể, tương ứng với việc giảm thao tác xử lý nghiệp vụ trên hệ thống, giảm thời gian, chi phí, từ đó, công chức kho bạc có thời gian kiểm soát các hồ sơ có tính phức tạp hơn… Hóa đơn dịch vụ của đơn vị SDNS đã được KBNN Ninh Thuận thanh toán nhanh chóng, kịp thời cũng giúp nhà cung cấp dịch vụ giảm được nhiều chi phí thanh toán./.