Nợ công của Nhật Bản tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay
Đồng Yên của Nhật Bản

Cụ thể, vào cuối tháng 6/2022, tổng dư nợ nợ công của chính quyền trung ương là hơn 1,255 triệu tỷ Yên (hơn 9.421 tỷ USD), cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, với dân số tính tới ngày 1/7 là khoảng 124,84 triệu người, nợ công bình quân đầu người của Nhật Bản là 10,05 triệu Yên (hơn 75.000 USD)/người.

Tổng dư nợ nợ công (bao gồm trái phiếu chính phủ, hối phiếu tài chính và các khoản vay nợ) tăng 13.885,7 tỷ Yên so với thời điểm cuối tháng 3/2022 (tức là cuối tài khóa 2021), trong đó dư nợ hối phiếu tăng 24.299,9 tỷ Yên lên 110.498,8 tỷ Yên, còn dư nợ trái phiếu lại giảm 7.075,9 tỷ Yên xuống còn 984.335,3 tỷ Yên.

Nguyên nhân chủ yếu khiến nợ công của Nhật Bản tiếp tục tăng là do nước này phải chi các khoản rất lớn cho công tác phòng chống dịch COVID-19, trong khi chi phí an sinh xã hội cũng phình to do tình trạng già hóa dân số./.