Theo đó, CII cho biết đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với một số ngân hàng lớn của Việt Nam để triển khai đề án chứng khoán hóa dòng tiền của mội dự án BOT, với tổng giá trị thực hiện dự kiến khoảng 4.475 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị công ty này cũng đã ban hành nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thành lập công ty Fintech để triển khai thực hiện đề án chứng khoán hóa dòng tiền dự án BOT của CII.

CII đã phối hợp với Công ty TNHH Technology Solution triển khai các bước liên quan đến việc xây dựng phần mềm áp dụng cho đề án. Đến nay, hai bên đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc cho công tác thiết kế, tạo nền tảng để triển khai viết phần mềm trong giai đoạn tiếp theo.

Kế hoạch chứng khoán hóa dòng tiền của CII được công ty này thực hiện trong bối cảnh tỷ lệ vay nợ của công ty đang ở mức khá cao.

Tính đến cuối quý I/2021, nợ phải trả của doanh nghiệp này là 22.201 tỷ đồng, lớn gấp gần 2,9 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 4.365 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 12.717 tỷ đồng.

Một số ngân hàng đang dư nợ cho vay dài hạn với CII, tính đến cuối quý I có VietinBank, BIDV, TPBank, HDBank, VPBank, ACB.

Trong khi đó, các ngân hàng có dư nợ cho vay ngắn hạn có những cái tên gồm HDBank, VPBank, BIDV, VietinBank.

Chí Tín