Quyết định xử phạt nêu rõ, NTL bị phạt 70 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và chưa công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại các Báo cáo tài chính (BCTC): BCTC kiểm toán năm 2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC soát xét bán niên năm 2021.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.