Oracle Database12c được coi là cơ sở dữ liệu dành cho đám mây đầu tiên

Oracle Database 12c giới thiệu cấu trúc multitenant (máy chủ dịch vụ lưu và quản lý nhiều khách hàng) nhằm đơn giản hóa quá trình hợp nhất dữ liệu trên đám mây, cho phép khách hàng quản lý nhiều cơ sở dữ liệu như một mà không cần phải thay đổi các ứng dụng; Ông Praveen Thakur - Phó chủ tịch Khối Kinh doanh Công nghệ, Oracle ASEAN cho biết.

Sản phẩm giúp các nhà quản trị điều hành doanh nghiệp sản xuất, công ty bán hàng trực tuyến, tổ chức tài chính, ngân hàng ... có thể thu thập, phân loại khối lượng lớn dữ liệu và xử lý ngay trên hệ thống; tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí.

Doanh nghiệp sử dụng công nghệ có thể giảm chi phí CNTT; tìm hiểu xu hướng tiêu dùng của khách hàng qua phân tích nguồn cơ sở dữ liệu đã có.

Công nghệ điện toán đám mây là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Tuy nhiên, thách thức quản trị doanh nghiệp đó là chi phí, độ phức tạp, cứng nhắc của số lượng dữ liệu.

Việt Nam là điểm đến thứ 8 trong 14 thị trường chú trọng của Oracle tại ASEAN./.

Ngô Huệ