thanh tra thuế, kiểm tra thuế

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư. Ảnh: Đức Minh

Các cục thuế tập trung nhân lực thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế gửi đến cơ quan thuế, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng/đội/công chức.

Tổng cục Thuế lưu ý, trong thời điểm dịch bệnh, các cục thuế tổ chức kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo hướng dẫn tại quy trình kiểm tra thuế sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1215/QĐ-TCT ngày 3/9/2020. Các cục thuế chủ động xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đã được xây dựng và hoàn thành việc cấp quyền sử dụng về thanh tra, kiểm tra (TTKT) thuế tới các nhóm admin của các cục thuế. Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế triển khai sử dụng ngay cổng thông tin điện tử phục vụ công tác TTKT thuế. 

Trong quá trình triển khai kế hoạch TTKT thuế năm 2021, các cục thuế thực hiện rà soát kế hoạch để xử lý chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan chức năng khác theo quy định.

Cũng theo Tổng cục Thuế, cơ quan thuế rà soát người nộp thuế có sử dụng hóa đơn và triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát trọng điểm để phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn trên địa bàn; trong công tác thanh, kiểm tra cần thực hiện phối hợp xác minh hóa đơn với cơ quan thuế các địa phương có diễn ra hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ liên quan đến những người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm, có hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cục thuế rà soát dữ liệu về các tổ chức, cá nhân có thu nhập nhận được từ các trang mạng xã hội như Google, Facebook, Youtube,... để có thông báo yêu cầu kê khai, nộp thuế.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân cố ý không kê khai, nộp thuế thì cơ quan thuế phối hợp với ngân hàng thương mại để truy xuất dòng tiền, thực hiện TTKT và xử lý nghiêm theo quy định.

Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế tiếp tục rà soát các doanh nghiệp có loại hình kinh doanh thương mại điện tử có rủi ro cao về thuế để thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế, trường hợp cần thiết thì bổ sung vào kế hoạch thực hiện TTKT tại trụ sở người nộp thuế./.

Đức Minh