Dự toán thu ngân sách năm 2013 được Bộ Tài chính giao cho Cục Thuế tỉnh Phú Thọ là hơn 2.500 tỷ đồng. Đây là số thu không lớn, nhưng rất nặng nề đối với ngành Thuế, bởi kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn.

Tỉnh chỉ có 4.000 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh, trong khi 6 tháng đầu năm đã có gần 300 doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngừng hoạt động, giải thể phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh đã đóng mã số thuế và 146 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn gây khó khăn cho công tác thu thuế.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế địa phương gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm...Đây là những yếu tố không thuận lợi cho việc thực hiện thu ngân sách trong những tháng đầu năm 2013.

Trước những tồn tại trên Cục đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về các chính sách thuế mới giúp người nộp thuế cập nhật kịp thời; tuyên truyền các quy định về phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn; hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai và nộp thuế điện tử qua mạng Internet; phối hợp với hệ thống Ngân hàng, Kho bạc tỉnh thực hiện phong toả tài khoản và trích tiền từ tài khoản của đối tượng nợ thuế chuyển nộp ngân sách; thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng...

Kết qủa 6 tháng đầu năm 2013, số thu ngân sách do ngành Thuế tỉnh Phú Thọ tăng 26% so với cùng kỳ, ước đạt hơn 1.409 tỷ đồng (trừ xổ số, phí cầu), bằng 56% dự toán pháp lệnh, 56% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Ngành Thuế tỉnh Phú Thọ cũng đã giải quyết hoàn thuế kịp thời, đúng quy định cho 155 hồ sơ với số tiền thuế được hoàn là 236,6 tỷ đồng... Qua đó, ngành Thuế địa phương đã giúp các doanh nghiệp và người nộp thuế kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Đại diện Cục Thuế Phú Thọ cho biết, 6 tháng cuối năm ngành Thuế sẽ đẩy mạnh việc giám sát việc kê khai nộp thuế hàng tháng, đôn đốc 100% doanh nghiệp kê khai, nộp tờ khai và nộp thuế đúng thời hạn; xử lý nghiêm các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế; tăng cường kiểm tra, rà soát nắm bắt thông tin người nộp thuế ngừng, nghỉ kinh doanh, giải thể, di chuyển khỏi địa bàn...

Ngành Thuế Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2013 vượt từ 3% đến 5% dự toán pháp lệnh./.

Văn Học