tau bay

Khách hàng không tuân theo hướng dẫn về bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn hàng không sẽ bị xử phạt. Ảnh:HT

Đây là nội dung tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định mới được sửa đổi theo hướng bổ sung các hành vi vi phạm và tăng mức xử phạt, thêm thẩm quyền xử phạt cho các cơ quan đơn vị.

Theo đó, phạt từ 1 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi không tuân theo hướng dẫn về bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn hàng không, phòng chống dịch bệnh của thành viên tổ bay, sử dụng trái phép trang thiết bị an toàn trên tàu bay. Với hành vi mở cửa thoát hiểm tàu bay trái quy định sẽ bị phạt 10 đến 20 triệu đồng.

Về việc cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay nếu không niêm yết công khai giá dịch vụ phi hàng không tại nhà ga và các khu vực hạn chế khác của cảng hàng không, sân bay, không đăng ký chất lượng, giá sản phẩm, dịch vụ phi hàng không với cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể các mức xử phạt đối với vi phạm về bảo vệ môi trường, cung cấp dịch vụ đảm bảo bay, gây mất trật tự …tại khu vực cảng hàng không, sân bay.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013./.

TN