Quyết định số 72/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch chung TP. Hạ Long đến năm 2040 được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh, khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch…

Phát huy giá trị sinh thái, đa dạng sinh học phía bắc TP. Hạ Long để thu hút đầu tư

Quy hoạch chung TP. Hạ Long đến năm 2040 được phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút đầu tư, quản lý, xây dựng và phát triển TP. Hạ Long với vai trò là đô thị trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước. Ảnh: Đông Bắc.

Theo đó, thành phố sẽ có diện tích tự nhiên khoảng 1.121,322 km2, cấu trúc phát triển theo 5 vùng (Vùng vịnh Hạ Long, Vùng phía Đông, Vùng phía Tây, Vùng vịnh Cửa Lục, Vùng đồi núi phía Bắc). Để cụ thể hóa các định hướng quy hoạch, xây dựng phát triển không gian phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tính chất và các quy chuẩn quy phạm hiện hành… TP. Hạ Long đã triển khai 15 quy hoạch phân khu trên cơ sở tiềm năng, lợi thế riêng có của từng khu vực.

Để cụ thể hóa các định hướng quy hoạch, xây dựng phát triển không gian phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tính chất và các quy chuẩn quy phạm hiện hành… TP. Hạ Long đã triển khai 15 quy hoạch phân khu trên cơ sở tiềm năng, lợi thế riêng có của từng khu vực, coi đây là căn cứ quan trọng để lập các quy hoạch chi tiết, triển khai các dự án, kêu gọi thu hút đầu tư về địa bàn.

Trong đó, khu vực phía Bắc TP. Hạ Long gồm 5 phân khu (từ 11 đến 15) bao gồm các phường Hoành Bồ, Việt Hưng, các xã Lê Lợi, Sơn Dương, Thống Nhất, Vũ Oai, Hòa Bình, được xác định là khu vực phát huy giá trị sinh thái, đa dạng sinh học và cảnh quan, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch mới như du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, khám phá, bổ trợ cho sản phẩm du lịch thành phố…do vậy cần bổ sung quỹ đất phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch, bổ sung các quỹ đất làm sân Golf, trường học, trung tâm y tế chất lượng cao nhằm thu hút đầu tư.

Đồng thời cần xem xét kỹ lưỡng, bổ sung các hạng mục đóng vai trò động lực cho khu vực, nhất là các công trình thiết chế văn hóa, các công trình giao thông kết nối, phát triển không gian xanh nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh.

Phát huy giá trị sinh thái, đa dạng sinh học phía bắc TP. Hạ Long để thu hút đầu tư

Phối cảnh quy hoạch phân khu, khu vực phía Bắc TP. Hạ Long. Ảnh tư liệu

Ngày 18/5/2024, sau khi nghe báo cáo về quy hoạch phân khu, khu vực phía Bắc thành phố Hạ Long, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã đề nghị TP. Hạ Long và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch lớp trên; cần thực hiện rà soát, bổ sung các chỉ đạo, chủ trương của các cấp có thẩm quyền.

Đảm bảo chất lượng các quy hoạch phân khu sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng mà Quy hoạch chung TP. Hạ Long đến năm 2040 đã đề ra. Hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ - du lịch quốc gia mang tầm quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH hiện đại và đồng bộ gắn kết giữa bảo tồn và phát triển bền vững Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng./.