Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khởi công xây dựng nhà tình thương tại Nghệ An Phát huy bản sắc xứ Nghệ để tạo đột phá, phát triển cho tỉnh Nghệ An Cần cơ chế đột phá để Nghệ An không còn "đi trước, về sau"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, thời gian vừa qua, Tỉnh ủy Nghệ An và các bộ, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW theo kế hoạch đề ra và hoàn thành báo cáo tổng kết của địa phương, đơn vị gửi về Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở các báo cáo tổng kết của 19 ban cán sự đảng các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy Nghệ An; kết quả hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế và ý kiến của lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ; thường trực Tổ biên tập đã tiến hành chắt lọc, tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết, tờ trình và nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị của Ban Chỉ đạo hôm nay nhằm mục đích góp ý các sản phẩm của Đề án như dự thảo báo cáo tổng kết, tờ trình, nghị quyết mới để các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham gia ý kiến, thống nhất các nội dung giúp thường trực Tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của Đề án và báo cáo Bộ Chính trị theo kế hoạch đề ra, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết.

Phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, tiềm năng

Toàn cảnh hội nghị chiều 29/3

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến trực tiếp về một số vấn đề như: về bố cục, kết cấu, dung lượng, phương pháp tiếp cận và cách trình bày của báo cáo, dự thảo tờ trình và nghị quyết; tham gia thêm về các nhận định, đánh giá được chỉ ra của dự thảo báo cáo, tờ trình và nghị quyết mới về công tác tổ chức quán triệt, kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW…

Các thành viên cũng tham gia ý kiến về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà dự thảo báo cáo, tờ trình và nghị quyết mới đề ra nhằm phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đảm bảo để các chủ trương, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII...

Phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, tiềm năng
Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Xuất phát từ thực tiễn công tác, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, các thành viên Ban Chỉ đạo có mặt là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và Tỉnh ủy Nghệ An đã có nhiều ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm đóng góp cụ thể với các dự thảo văn bản.

Thay mặt tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của thường trực Tổ biên tập, các ý kiến đóng góp tâm huyết của thành viên Ban Chỉ đạo cũng như bổ sung một số vấn đề mà quá trình tổng kết cần làm rõ.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Chỉ đạo, Thường trực Tổ Biên tập nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục cập nhật, bổ sung, điều chỉnh để báo cáo, tờ trình, nghị quyết mới đảm bảo phản ánh khách quan, toàn diện hơn về những thành tựu đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, những khó khăn thách thức và yêu cầu đặt ra, đề xuất thêm những vấn đề mới nhằm phát triển nhanh và bền vững tỉnh Nghệ An thời gian tới.

Nghệ An là tỉnh có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước, nhất là về chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, tương xứng với vai trò, vị trí và tiềm năng, lợi thế là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt của tỉnh, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước.