Theo quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), 22 cục DTNN khu vực sẽ chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu mua gạo nhập kho DTQG, cụ thể: Hà Nội (8.000 tấn), Tây Bắc (11.00 tấn), Hoàng Liên Sơn (9.000 tấn), Vĩnh Phú (10.500 tấn), Bắc Thái (10.000 tấn), Hà Bắc (9.500 tấn), Hải Hưng (9.500 tấn), Đông Bắc (9.000), Thái Bình (7.000 tấn), Hà Nam Ninh (10.000 tấn), Thanh Hóa (15.500 tấn), Nghệ Tĩnh (16.500 tấn), Bình Trị Thiên (12.500 tấn), Đà Nẵng (10.500 tấn), Nghĩa Bình (11.500 tấn), Nam Trung Bộ (10.500 tấn), Bắc Tây Nguyên (7.000 tấn), Nam Tây Nguyên (8.000 tấn), TP. Hồ Chí Minh (9.500 tấn), Đông Nam Bộ (8.000 tấn), Cửu Long (7.500 tấn), Tây Nam bộ (9.500 tấn).

Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho thuộc cục DTNN khu vực.

Chất lượng gạo DTQG là gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng (quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC, ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG).

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lựa chọn nhà thầu mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2024

Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình nhập gạo năm 2023. Ảnh: Xuân Ngọc

Tổng cục DTNN lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng; theo phương thức “Một giai đoạn một túi hồ sơ” (Phương thức này được quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15). Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 4/2024.

Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/4/2024 (đính kèm quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

Thời điểm đóng thầu là 9 giờ ngày 2/5/2024. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

Tổng cục DTNN giao cục trưởng các cục DTNN khu vực căn cứ giá gói thầu (theo phụ lục đính kèm Quyết định số 164) để tính toán, quy định giá trị bảo đảm dự thầu cụ thể cho từng gói thầu trong E-HSMT.

Trong đó, đối với các gói thầu có giá trị trên 10 tỷ đồng, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu bằng 3% giá gói thầu. Đối với các gói thầu có giá trị có giá trị không quá 10 tỷ đồng, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu bằng 1,5% giá gói thầu.

Trước thời điểm đóng thầu, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN sẽ ban hành quyết định phê duyệt dự toán của từng gói thầu để các cục DTNN khu vực thực hiện đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và làm căn cứ xét duyệt trúng thầu theo quy định.

Các cục DTNN khu vực tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại pháp luật về đấu thầu, các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền hiện hành còn hiệu lực và Quyết định số 776/QĐ-TCDT ngày 14/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN.

Tổng cục DTNN lưu ý, trong quá trình thực hiện nếu giá gạo trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm so với giá Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN quy định, cục trưởng cục DTNN khu vực kịp thời báo cáo và đề nghị mức giá mua gạo để Tổng cục trưởng Tông cục DTNN quyết định điều chỉnh giá mua gạo, bảo đảm phủ hợp với giá thị trường tại thời điểm đóng thầu và không vượt mức giá mua tối đa được Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.