Giám sát chặt chẽ để tăng chất lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ
Yêu cầu tổng rà soát, xử nghiêm các đại lý bảo hiểm nhân thọ nếu phát hiện sai phạm
Yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định bảo vệ người tham gia bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương chấn chỉnh hoạt động đại lý và chất lượng chăm sóc khách hàng
Cần đề cao tính chuẩn mực đạo đức, sự chính trực và chuyên nghiệp của đại lý bảo hiểm

Thông báo cho biết, ngày 18/4/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ thời gian qua. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; đại diện các Bộ: Công an, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có nhiều kết luận và chỉ đạo quan trọng.

Phó Thủ tướng kết luận, thời gian qua, thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh mẽ, số lượng người tham gia bảo hiểm ngày càng tăng (giai đoạn 2018 - 2022, thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng ở mức khá cao, trung bình khoảng 21%/năm), góp phần thực hiện an sinh xã hội, huy động nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, vừa qua một số phương tiện truyền thông đưa tin phản ánh của người dân liên quan tới việc tham gia bảo hiểm nhân thọ như: Có tình trạng nhân viên ngân hàng ép buộc, lôi kéo khách hàng tham gia bảo hiểm; doanh nghiệp, đại lý bảo hiểm giới thiệu, cung cấp thông tin sản phẩm bảo hiểm không rõ ràng, thiếu minh bạch, dẫn đến gây nhầm lẫn cho khách hàng tham gia bảo hiểm; chất lượng dịch vụ sau bán hàng chưa tốt…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, làm rõ thông tin phản ánh về các tồn tại, bất cập có liên quan đến đại lý bảo hiểm độc quyền tại ngân hàng; tình trạng ép buộc, lôi kéo khách hàng của ngân hàng tham gia bảo hiểm, từ đó có biện pháp chấn chỉnh.

Các loại hình sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiện nay được cung cấp trên thị trường ngày càng phong phú, trong đó có các sản phẩm rất phức tạp như bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư. Bộ Tài chính đã báo cáo một số nguyên nhân dẫn đến tình hình như thời gian qua là do đặc thù của hợp đồng bảo hiểm là dài hạn, có nhiều thuật ngữ chuyên môn sâu; việc giao chỉ tiêu doanh số bán hàng; tâm lý của người tham gia bảo hiểm và việc kiểm soát chất lượng dịch vụ sau bán hàng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các giải pháp ổn định, lành mạnh thị trường bảo hiểm
Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các giải pháp ổn định, lành mạnh thị trường bảo hiểm. Ảnh: Duy Dũng.

Tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương rà soát tổng thể quy trình nghiệp vụ

Để phát triển ổn định, lành mạnh thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo hiểm nhân thọ nói riêng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân khi tham gia bảo hiểm, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trong đó, nghiên cứu, bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc nâng cao chất lượng của đại lý bảo hiểm, giám sát hoạt động tư vấn của đại lý, bảo đảm minh bạch thông tin với khách hàng. Đồng thời, nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để phù hợp với các quy định hiện hành và triệt để khắc phục những bất cập trong triển khai bảo hiểm nhân thọ trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm về tình hình thực hiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Mặt khác, tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương rà soát tổng thể quy trình nghiệp vụ, bảo đảm việc triển khai đúng quy định, thực hiện tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của người dân về hợp đồng bảo hiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật; theo dõi sát tình hình thị trường bảo hiểm; kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý trong trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền.

Có biện pháp chấn chỉnh hiện tượng "ép", lôi kéo khách mua bảo hiểm qua ngân hàng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, làm rõ thông tin phản ánh về các tồn tại, bất cập có liên quan đến đại lý bảo hiểm độc quyền tại ngân hàng; tình trạng ép buộc, lôi kéo khách hàng của ngân hàng tham gia bảo hiểm; có biện pháp chấn chỉnh, không để tạo dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Ngân hàng và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các giải pháp ổn định, lành mạnh thị trường bảo hiểm
Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đưa thông tin chính xác, trung thực, khách quan; xử lý nghiêm theo quy định các cá nhân, tổ chức có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bảo hiểm (nếu có).

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự của thị trường, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân vi phạm./.